U bent hier

De voorzitter

Overname crematorium Vilvoorde door Havicrem

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van de heer Platteau tot de heer Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, over de problemen bij de overname van het beheer van het crematorium van Vilvoorde door het intergemeentelijk samenwerkingsverband Havicrem.

Stefaan Platteau

Ik maak me grote zorgen over de onderhandelingen tussen NV Sophia en Havicrem over de overname van het crematorium van Vilvoorde. Velen met mij vrezen dat het crematorium zal worden gesloten zodat we onze lijken moeten cremeren in Ukkel of Lochristi. De wet van 1998 verbiedt de private uitbating van crematoria. Havicrem moet de installaties overnemen. De vraagprijs bedraagt 25 miljoen euro. Dat bedrag is overdreven.

Wat is de stand van zaken van de onderhandelingen? Kan minister Van Grembergen tussenkomen in dit dossier? Wat als het crematorium wordt gesloten? Werkt het crematorium op dit ogenblik op een wettelijke manier?

Minister Paul Van Grembergen

De wet van 1998 bepaalt dat crematoria vanaf november 2003 opgericht, uitgebaat en beheerd dienen te worden door gemeenten en intercommunales. Uit zorg en eerbied werd dit ritueel van de private sector naar de overheid overgeheveld. Het decreet terzake neemt deze beslissing over.

De overgang verloopt niet vlot vooral omdat de NV Sophia een groot deel van deze sector beheerst. Deze NV is nu verplicht zich naar de nieuwe bepalingen te voegen.

Er zijn enkele mogelijkheden om uit de impasse te komen. Een ervan is het voeren van onderhandelingen. In Brugge gebeurde het beheer en de uitbating van het crematorium niet in overeenstemming met de bepalingen van het decreet. Er werden onderhandelingen gevoerd tussen de private partner Sophia en de stad Brugge om een wettelijke overeenkomst te vinden. Het beheer van het crematorium werd toevertrouwd aan de stad Brugge en volledig aan de particuliere verantwoordelijkheid onttrokken.

Bij Havicrem is dat probleem nog niet opgelost. De gemeentebesturen willen de taken van de lokale overheid uitoefenen, maar Sophia brengt hen in een moeilijke onderhandelingspositie door misbruik te maken van de gevoeligheid van de burgers. Nabestaanden zouden het niet fijn vinden indien de plaatselijke overheid verplicht zou worden om het stoffelijk overschot voor crematie naar andere gemeenten te verplaatsen.

Op dit moment zijn de onderhandelingen nog bezig. Havicrem levert het personeel en staat in voor het uitvoeren van de crematie, maar de eisen van Sophia blijven bestaan. De leden van Havicrem kunnen een verzoek tot onteigening voorleggen aan de minister, waarna die daarover een beslissing kan nemen. Tot op heden heb ik dit verzoek nog niet ontvangen, vermoedelijk omdat de onderhandelingen tussen Havicrem en Sophia nog bezig zijn.

De wettelijke en decretale bepalingen moeten nageleefd worden. Momenteel treed ik nog niet op omdat ik een oplossing door onderhandelingen verkies boven een conflict. Ik steun echter de houding van de leden van Havicrem.

Stefaan Platteau

Ik dank u voor uw efficiënt antwoord. Het is goed dat de onderhandelingen niet geschaad worden en dat u maatregelen zal treffen indien de situatie te lang aansleept.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.