U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 18 februari 2004, 14.15u

De voorzitter

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Controle van de verkiezingsuitgaven

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voor­stel van decreet van de heren Tobback, Vermeiren, Lauwers en Caluwé tot re­geling van de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Par­le­ment.

- Het voorstel van decreet wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 93 stemmen bij 1 onthouding en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 89 stemmen bij 1 onthouding aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.