U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 januari 2004, 13.53u

van Jan Van Duppen aan minister Paul Van Grembergen
108 (2003-2004)
De voorzitter

Uitbetalingsmodaliteiten van de prijzen van de Vlaamse Gemeenschap

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van de heer Jan Van Duppen tot de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, over de uitbetalingsmodaliteiten van de prijzen van de Vlaamse Gemeenschap.

Minister Paul Van Grembergen
Ik ben het volledig eens met de heer Van Duppen. Het is mijn verantwoordelijkheid. Ik geef toe dat de uitbetaling van sommige dossiers onbehoorlijk verloopt. Op 16 december 2003 heb ik het besluit in verband met de toekenning van de prijs aan Dick Matena ondertekend. Op 23 december heeft de controleur van de vastleggingen zijn visum gegeven. Op 9 januari 2004 heb ik de uitbetaling gevraagd, maar op basis van de begrotingsrichtlijn is de allocatie niet vrijgegeven. De afdeling besliste op 9 januari 2004 om de dossiers ingediend voor uitbetaling tot 31 december 2003, voorrang te geven bij uitbetaling. Op 21 januari werd het uitbetalingdossier ingevoerd bij Orafin. Op 26 januari werd het visum van de controleur van de vastlegging gegeven. Op dezelfde dag werd het dossier overgemaakt aan het Rekenhof, dat nog geen visum heeft gegeven. Als het dat tijdig doet, zal de uitbetaling op 19 februari 2004 gebeuren.
Jan Van Duppen
De heer Matena is niet alleen. Er zijn nog tal van andere subsidiedossiers, waarbij de uitbetaling voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Het is een daad van behoorlijk beleid dat een minister een termijn bepaalt waarbinnen de uitbetaling van een prijs of subsidie zal gebeuren.

Op 13 december 2003 werd ter gelegenheid van de vijftiende Stripgidsdagen te Turnhout de Bronzen Adhemar uitgereikt aan Dick Matena voor de bewerking van 'De Avonden' van Gerard Reve. Aan deze erkenning was ook een geldprijs van 12.500 euro verbonden.

Bij de uitreiking van de Adhemar zei de minister dat het stripbeleid wegens een lagere subsidie aan het Fonds der Letteren even moest pauzeren, maar dat met het toekennen van deze Vlaamse cultuurprijs de strip tot een volwaardige kunstdiscipline verheven werd.

Mijn verbazing was groot toen ik onlangs vernam dat de 12.500 euro nog steeds niet overgemaakt is, en nog groter toen Dick Matena mij meldde dat hij bericht had gekregen dat de uitbetaling van de prijs voor onbepaalde tijd was uitgesteld.

Is het niet evident dat de Vlaamse Gemeenschap duidelijkheid en zekerheid schept omtrent toegekende prijzen en subsidies? Hoe moeten wij deze eigenaardige gang van zaken interpreteren?

Norbert De Batselier

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.