U bent hier

De voorzitter

VOORSTEL VAN BIJZONDER DECREET

Verkiezing van het Vlaams Parlement

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op de artikelen 1, 2, 3 en 4 en tot toevoeging van nieuwe artikelen 5, 6 en 7 en over de artikelen 1, 2, 3 en 4 van het voorstel van bijzonder decreet van de heren Van Dijck, Loones en Vandenbroeke houdende wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, wat betreft de kieskringen voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement.

- De amendementen op de artikelen 1, 2, 3 en 4 en tot toevoeging van nieuwe artikelen 5, 6 en 7 worden niet aangenomen.

- De artikelen 1, 2, 3 en 4 worden aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van bijzonder decreet van de heren Van Dijck, Loones en Vandenbroeke houdende wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, wat betreft de kieskringen voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement.

Het Vlaams Blok zal dit voorstel van bijzonder decreet goedkeuren omdat wij het als tweede beste oplossing beschouwen na één Vlaamse kieskring. Bovendien willen wij het Vlaams Parlement de schande besparen dat niet wij, maar het federale parlement - dus ook de PS - over enkele weken beslist over de Vlaamse kieskringen. (Applaus bij het VB)

Jos Geysels

De democratische fracties zullen met de steun van extreem rechts de verkiezingen voor het Vlaams Parlement zodanig organiseren dat kleine democratische partijen uitgesloten dreigen te worden.

- Het voorstel van bijzonder decreet wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft met 73 stemmen tegen 32 bij 15 onthoudingen en, wat de gewestaangelegenheden betreft met 70 stemmen tegen 30 bij 15 onthoudingen aangenomen.

van Jean Geraerts, Jan Penris, Pieter Huybrechts en Niki De Gryze
1270 (2001-2002) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.