U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 17 december 2003, 14.10u

van de Vlaamse Regering, verslag door Jean-Paul Peuskens, Julien Demeulenaere, Marcel Logist, Thieu Boutsen, Jan Laurys, Frans De Cock, Guy Sols, Paul Wille, Erna Van Wauwe, Gilbert Van Baelen, Bob Verstraete, Veerle Declercq, Eddy Schuermans, Lucien Suykens en Cis Schepens
1948 (2003-2004) nr. 1
De voorzitter

Bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen tot invoeging van een nieuw artikel 1bis, op de artikelen 4 en 5, tot invoeging van nieuwe artikelen 65bis en 65ter, op artikel 80, tot invoeging van een nieuw artikel 82bis, op artikel 87, tot invoeging van een nieuw artikel 87bis, op artikel 93, tot invoeging van een nieuw artikel 95bis en op artikel 98 en over de artikelen 4, 5, 80, 87, 93 en 98 van het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004.

Wivina Demeester-De Meyer

Ik probeer iedereen ervan te overtuigen de amendementen tot invoeging van de nieuwe artikelen 65bis en 65ter goed te keuren omdat ze de lasten verlagen zonder dat ze schatkist ook maar één euro kosten. Door de successierechten in rechte lijn te verlagen zal het aantal aangiften stijgen.

De voorzitter

- De amendementen tot invoeging van een nieuw artikel 1bis, op de artikelen 4 en 5, tot invoeging van nieuwe artikelen 65bis en 65ter, op artikel 80, tot invoeging van een nieuw artikel 82bis, op artikel 87, tot invoeging van een nieuw artikel 87bis, op artikel 93, tot invoeging van een nieuw artikel 95bis en op artikel 98 worden niet aangenomen.

- De artikelen 4, 5, 80, 87, 93 en 98 worden aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004.

- Het ontwerp van decreet wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 62 stemmen tegen 50 bij 2 onthoudingen en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 60 stemmen tegen 49 bij 2 onthoudingen aangenomen.

van de Vlaamse Regering, verslag door Patrick Hostekint, Brigitte Grouwels, Lucien Suykens, Jean-Paul Peuskens, Erna Van Wauwe, Julien Demeulenaere, Marcel Logist, Cis Schepens, Veerle Declercq, Eddy Schuermans, Bob Verstraete, Thieu Boutsen, Jan Laurys, Frans De Cock, Guy Sols, Paul Wille, Patrick Lachaert, Gilbert Van Baelen, André Moreau en Eloi Glorieux
15 (2003-2004) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.