U bent hier

De voorzitter

Onderzoek inzake het verband tussen sociale positie en verplaatsingsgedrag

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van de heer Platteau tot de heer Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over de beleidsreactie van de minister op de conclusies van een onderzoek inzake het verband tussen sociale positie en verplaatsingsgedrag.

Stefaan Platteau

Een onderzoek van de Provinciale Hogeschool Limburg over mobiliteit komt tot merkwaardige resultaten. In Vlaanderen zou 86 procent van de gezinnen over een auto beschikken. Het rijgedrag en de mobiliteitskenmerken verschillen per regio. Personen tussen 35 en 44 jaar rijden het meest, 65-plussers blijven meer thuis. Hoger geschoolden rijden het grootste aantal kilometers. Dat doet de onderzoekers besluiten dat er een vervoersarmoede bestaat. Vrouwen en mannen brengen gemiddeld evenveel uren in de auto door, maar mannen leggen meer kilometer af en zitten vaker achter het stuur.

Zijn die cijfers realistisch en conform de gegevens van het kabinet? Zo ja, wat zijn de conclusies van de minister? Zal hij maatregelen nemen om een en ander te corrigeren?

Minister Gilbert Bossuyt

De onderzoeksresultaten zijn pas vanmorgen voorgesteld. Een aantal jaren geleden is aangetoond dat mensen met een hoger inkomen meer gebruik maken van de mogelijkheden van de gezondheidszorg. Hier speelt een gelijkaardig mechanisme.

De Vlaamse regering heeft steeds het bestaan van vervoersarmoede erkend. Dat was trouwens een van de uitgangspunten van het decreet over de basismobiliteit. Door dat decreet zal voor alle mensen, zeker in steden, binnen de drie jaar basismobiliteit gegarandeerd zijn. Op die manier zullen ook mensen zonder transportmiddelen kunnen deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven. De middelen daarvoor zijn in de begroting 2004 opgenomen.

Stefaan Platteau

Uw antwoord stelt me tevreden.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.