U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 november 2003, 13.52u

van Trees Merckx-Van Goey aan minister Adelheid Byttebier, beantwoord door minister Ludo Sannen
46 (2003-2004)
De voorzitter

Betrokkenheid van de minister bij de federale Staten-Generaal van het Gezin

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van mevrouw Merckx-Van Goey tot mevrouw Byttebier, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over de betrokkenheid van de minister bij de federale Staten-Generaal van het Gezin. Deze actuele vraag zal beantwoord worden door minister Ludo Sannen.

Trees Merckx-Van Goey

Mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een Handicap, heeft afgelopen week het startschot gegeven van de federale Staten-Generaal van het Gezin. Er werden vijf werkgroepen opgericht, en één ervan zou onze aandacht moeten trekken omdat hij zich over gemeenschapsaangelegenheden zal buigen. De vijfde werkgroep behandelt immers de diensten aan gezinnen en de steun aan het ouderschap.

Enkele leden van die werkgroep hebben mevrouw Simonis erop gewezen dat deze onderwerpen op gemeenschapsniveau besproken dienen te worden, maar toch werd het voorzitterschap van de werkgroep toevertrouwd aan de Franstalige Ligue des Familles.

Is de Vlaamse regering betrokken bij de Staten-Generaal? Was er vooraf overleg? Zijn er garanties dat de bevoegdheidsverdeling gerespecteerd zal worden? Neemt minister Byttebier zelf deel aan de Staten-Generaal? Zal minister Byttebier voorbehoud aantekenen?

Minister Ludo Sannen

Federaal staatssecretaris Simonis heeft minister-president Somers op de hoogte gebracht, waarop minister-president Somers heeft voorgesteld om de gemeenschapsministers voor Welzijn aan de Staten-Generaal te laten deelnemen. Er was een vertegenwoordiger van minister Byttebier aanwezig op de openingszitting, naast alle betrokken Vlaamse instellingen.

Minister Byttebier heeft staatssecretaris Simonis schriftelijk gewezen op bevoegdheidsconflicten, en gevraagd bij het overleg betrokken te worden. Uiteindelijk kunnen de doelstellingen van deze werkgroep alleen maar gerealiseerd worden als intens overlegd wordt met de gemeenschappen.

Het is goed dat de federale overheid haar bevoegdheden gezinsvriendelijker wil maken. Maar ondersteuning van het gezin en de ouders, het werkterrein van de vijfde werkgroep, is een gemeenschapsbevoegdheid. We zullen geen bevoegdheden afstaan, hoewel sommige federale excellenties duidelijk werk zoeken. Dat is allicht het gevolg van de verdeling van de portefeuilles.

Minister Byttebier zal ook aandringen op een vertegenwoordiging in de andere werkgroepen. De gemeenschappen kunnen immers bijdragen tot een juiste analyse.

Trees Merckx-Van Goey

De gemeenschappen kunnen samen hun bevoegdheden bespreken zonder de federale overheid. Ik vrees dat de werkgroep uiteindelijk toch een inbreuk zal plegen op de Vlaamse bevoegdheden. Daarom is het best dat de Vlaamse regering protesteert tegen de oprichting ervan.

Ik zal de leden van de commissie voor Welzijn ook vragen tegen de gang van zaken te protesteren. Minister Byttebier moet haar verantwoordelijkheid nemen en niet, zoals haar voorgangster, op de koffie gaan om te praten over de eigen bevoegdheden.

Minister Ludo Sannen

Ik zal de minister op de hoogte brengen van de bekommernissen van mevrouw Merckx-Van Goey. Ik heb het volste vertrouwen dat de minister onze bevoegdheden zal bewaken. Op de koffie gaan bij anderen en ideeën uitwisselen is trouwens verrijkend.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van Johan Malcorps aan minister Ludo Sannen
45 (2003-2004)
van Jan Van Duppen aan minister Adelheid Byttebier en minister Ludo Sannen
47 (2003-2004)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.