U bent hier

De voorzitter

De gemeenschaps- en gewestaangelegenheden in het federale regeerakkoord

Hoofdelijke stemmingen

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heren Vandenbroeke en Van den Brande tot besluit van de op 21 oktober 2003 door de heer Vandenbroeke in commissie gehouden interpellatie tot de heer Somers, minister-president van de Vlaamse regering, over de gemeenschaps- en gewestaangelegenheden in het federale regeerakkoord.

Luc Van den Brande

De heer Vandenbroeke wees tijdens zijn interpellatie op alle punten uit het federale regeerakkoord die ingrijpen op onze bevoegdheden. Volgende week zullen we het hebben over een voorstel van resolutie waarin wordt aangedrongen om duidelijke afspraken tussen het federale en het Vlaamse niveau. Deze met redenen omklede motie unaniem goedkeuren, zou een eerste belangrijke stap zijn om te komen tot een gemeenschappelijk voorstel van resolutie.

Sven Gatz

Ik wil dit debat tot zijn ware proporties herleiden. Ik aanvaard de uitnodiging voor het debat, maar in deze met redenen omklede motie heeft men het enkel over het risico dat de federale regering in ons vaarwater terecht komt. Omdat het antwoord van minister-president Somers duidelijk genoeg was, zullen wij enkel onze met redenen omklede motie goedkeuren.

De met redenen omklede motie wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 47 stemmen tegen 61 bij 3 onthoudingen en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 44 stemmen tegen 59 bij 3 onthoudingen niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.