U bent hier

De voorzitter

Verklaring van de minister betreffende het stemrecht voor migranten

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van de heer Denys tot mevrouw Byttebier, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over de verklaring van de minister betreffende het stemrecht voor migranten en een koppeling met de uitvoering van het inburgeringsdecreet

André Denys

In een persmededeling pleit minister Byttebier voor stemrecht voor de allochtonen. Ze koppelt dat recht meteen aan het inburgeringsdecreet want wie ingeburgerd is, moet volgens haar stemrecht krijgen. Om de politieke draagwijdte van deze stelling te kennen, stel ik twee vragen. Wie beide thema's koppelt, pleit ervoor beide thema's op hetzelfde niveau te koppelen. Pleit minister Byttebier voor een regionalisering van het stemrecht of voor een federalisering van het inburgeringsdecreet? Ingeburgerd zijn, betekent dat de allochtoon een inburgeringstraject heeft gevolgd. De meeste oudkomers hebben dat niet gedaan. Mag ik daaruit afleiden dat zij geen stemrecht zullen krijgen?

Ik maak me bovendien zorgen over de uitvoering van het inburgeringsdecreet. Naar verluidt zal minister Byttebier een besluit uitvaardigen waarin geen sprake is van de decretaal bepaalde verplichte inburgering. De vorige minister van Welzijn, mevrouw Vogels, vroeg tijdens de onderhandelingen geen datum te vermelden in het inburgeringsdecreet. Er is wel een afspraak om de verplichte inburgering eind 2003 of op zijn laatst in april 2004 in te voeren. Houdt minister Byttebier zich aan deze afspraak? Als ze dat niet doet, is er voor de VLD een politiek probleem.

Minister Adelheid Byttebier

Mijn standpunt over stemrecht is bekend. Ik heb ook inzicht in de bevoegdheidsverdeling : stemrecht is een federale bevoegdheid. Ik ben echter minister van Welzijn en Gelijke Kansen. Ik heb duidelijk willen maken dat ook de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid neemt : onder meer door het strategisch plan over de etnisch culturele-minderheden en door het uitbreiden van de inburgeringopleidingen. Ik heb inburgering niet gekoppeld aan stemrecht. Het gaat immers over een totaal andere doelgroep.

Op 1 november moet er een subsidiebesluit zijn voor de onthaalbureaus, anders kunnen zij niet verder werken. Daarin staat dat die bureaus zich ook zullen moeten aanpassen aan het op til zijnde uitvoeringsbesluit. Dat uitvoeringsbesluit zal de geest van het decreet volledig respecteren. Het ligt echter nog niet ter tafel.

André Denys

Ik begrijp uit dat antwoord dat de minister inburgering en stemrecht niet koppelt. Het is niet duidelijk of ook de verplichte inburgering uiterlijk op 1 april zal ingevoerd worden.

Minister Adelheid Byttebier

Ik zal de afspraken, ook over de verplichte inburgering, naleven.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.