U bent hier

De voorzitter

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE

Bestemming van het gebied Solterheide in Meeuwen-Gruitrode

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met re­de­­nen omklede motie van de heer Johan Sauwens tot besluit van de op 18 sep­­tember 2003 door de heer Johan Sauwens in commissie gehouden in­ter­­pellatie tot de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, We­tenschappen en Technologische In­­novatie, over de bestemming van het gebied Solterheide in Meeuwen-Gruit­­rode.

Door de heren Flor Ory en Gilbert Van Baelen en mevrouw Josée Ver­cam­men wer­den hier­op amen­de­men­ten inge­diend.

  • De amendementen worden aangenomen.
  • De aldus geamendeerde met redenen omklede motie wordt eenparig door de 107 aanwezige leden aangenomen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.