U bent hier

De voorzitter

Toepassing en uitvoering van het legionella-besluit

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met re­de­­nen omklede motie van de heren Van Duppen, Helsen, Roe­­giers, me­vrouw Van Den Heuvel en mevrouw Becq tot be­sluit van de op 1 juli 2003 door de heer Van Duppen in commissie ge­hou­­­den interpellatie tot mevrouw Byttebier, Vlaams mi­nister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over de toepas­sing en uit­voe­­ringsmodaliteiten van het legionella-besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2002.

Jan Van Duppen

Deze interessante met redenen omklede motie biedt ons een volledig nieuwe visie op het preventiebeleid. Het legionella-besluit kwam er na een incident op een handelsbeurs in Kapellen dat door de commissie Welzijn grondig werd besproken. Nu merken we dat dit besluit door private initiatieven gebruikt wordt om tegen betaling installaties te controleren. De minister heeft tijdens het debat uitdrukkelijk gezegd dat dat de bedoeling niet is. Omdat we moeten vermijden dat preventie angst veroorzaakt, vraag ik iedereen deze met redenen omklede motie goed te keuren.

De met redenen omklede motie wordt met 117 stemmen bij 1 onthouding aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.