U bent hier

De voorzitter

Verdediging Vlaamse eisen, Vlaams buitenlands beleid en kennis Nederlands in ambassades

Hoofdelijke stemmingen

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met re­de­­nen omklede motie van de heren Van Overmeire en Ver­­ougstraete tot besluit van de op 1 juli 2003 door de heren Van den Bran­de en Van Overmeire in com­missie gehouden in­ter­pellaties tot me­vrouw Ceysens, Vlaams minister van Eco­no­mie, Buitenlands Be­leid en E-govern­ment, res­pectievelijk over de verdediging van de Vlaam­se eisen inzake er­ken­ning van de constitutionele deelstaten door de Eu­ro­pese Unie en over de wijze waarop de mi­nister het Vlaams bui­ten­lands beleid ge­stal­te wil geven en over ini­ti­atieven om de kennis van het Ne­derlands bij de in Brussel ge­ves­tig­de ambassades te vergroten.

De met redenen omklede motie wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 22 stemmen tegen 97 en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 21 stemmen tegen 93 niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.