U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 9 juli 2003, 14.12u

van Eddy Schuermans, Johan De Roo en Bart De Smet, verslag door Gracienne Van Nieuwenborgh
1652 (2002-2003) nr. 1
De voorzitter

Wijziging van het Elek­­tri­­ci­teits­decreet wat de openbare verlichting be­treft

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over het amendement op artikel 2 en over artikel 2 van het voor­stel van de­creet van de heren Schuer­­mans, De Roo en De Smet hou­dende wijziging van het Elek­­tri­citeitsdecreet van 17 juli 2000, wat de openbare verlichting be­treft.

Johan De Roo

Ik ben dankbaar omdat in de plenaire zitting van vorige week werd toegestaan dat een voorstel van decreet van CD&V dat gedoemd was om weggestemd te worden, werd teruggestuurd naar de commissie.

In de commissie voor Openbare Werken hebben we hierover een constructief gesprek gehad. We zijn voor drievierde tevreden omdat het voorstel van decreet werd goedgekeurd in de commissie. Toch willen we nog de aandacht van de plenaire vergadering vestigen op het amendement dat we aanhouden. Het gaat om de vraag of de openbare verlichting al of niet als openbare dienstverplichting moet worden bestempeld. Het amendement van de meerderheid spreekt alleen over de exploitatie van de openbare verlichting. Wij zouden daar ook de bevoorrading willen aan toevoegen.

De heer Tobback vreesde dat men daarin zou gaan overdrijven en dat ook de investeringen voor de luxueuze verlichting van sommige stadscentra onder deze regeling zou vallen. Wij zijn het ermee eens dat de basisfinanciering van palen, armaturen en leidingen zoals vroeger moet gebeuren aan een basisprijs. Inzake de exploitatie van de openbare verlichting zou er dus niets veranderen in vergelijking met vroeger. Het grote verschil zit in de bevoorrading. Tot vóór de liberaliseringdatum, namelijk 1 juli 2003, rekenden de intercommunales aan de gemeenten een gunsttarief aan voor de bevoorrading van elektriciteit. Dat gunsttarief valt weg tenzij we hier bepalen dat dit ook onder de openbare dienstverplichting valt.

In Wallonië en Brussel is dat geregeld. De Waalse en Brusselse gemeenten zullen dus merkelijk minder betalen voor de elektriciteit die ze gebruiken voor de openbare verlichting dan de Vlaamse. Ons amendement wil van exploitatie en bevoorrading een openbare dienstverplichting maken, in het belang van de veiligheid. Hiermee kan het Vlaams Parlement bewijzen dat het in deze kwestie nog enige zeggenschap heeft en dat de gemeenten niet telkens opnieuw het eerste slachtoffer hoeven te zijn van alle operaties waartoe het beslist. (Applaus bij CD&V en het VB)

Francis Vermeiren

De heer De Roo heeft in zijn toespraak bewezen dat we in de commissie een degelijke discussie hebben gevoerd. De meerderheid heeft geoordeeld dat ze ook haar verantwoordelijkheid moest nemen inzake de kilowattuurprijs. Vermits ze eveneens met dit probleem begaan is, heeft ze een oplossing aangereikt die CD&V voor 75 procent voldoet. We hebben dus goed parlementair werk verricht.

Johan De Roo

Voor de gemeenten die zijn aangesloten bij een gemengde intercommunale, betekent het niet aanvaarden van ons amendement een verschil van 27 miljoen euro. Dat komt ongeveer overeen met de prijs van de budgetmeter, die in Vlaanderen 21 miljoen euro bedraagt. Ik begrijp dan ook niet waarom men de term bevoorrading niet aan de tekst kan toevoegen. In Brussel en Wallonië is dit probleem trouwens geregeld, hoewel de gemeenten er nog niet met de liberalisering van de energiemarkt te maken hebben.

Francis Vermeiren

De heer De Roo vergeet dat de exploitatiekosten een groot deel uitmaken van de 27 euro waarover hij het heeft. We hebben al gezegd dat het verschil in de kostprijs voor de gemeenten schuilt in het feit dat de BTW aftrekbaar is omdat de exploitatie door de intercommunales gebeurt. Dat is nog steeds geen probleem. Bij het opstellen van de uitvoeringsbesluiten kan men trouwens in de richting gaan die door het parlement wordt gewenst.

De heer De Roo verwijst naar Wallonië en Brussel. Het verschil is dat de liberalisering in Vlaanderen een feit is en in Brussel en Wallonië zal dat pas in 2007 het geval zijn. Bovendien is er bij de CREG discussie over de Brusselse ordonnantie. De tekst van de meerderheid is volgens mij meer aangewezen dan het amendement van CD&V.

Het amendement wordt niet aangenomen.

Artikel 2 wordt aangenomen.
De voorzitter

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voor­stel van decreet van de heren Schuer­­mans, De Roo en De Smet houdende wijziging van het Elek­­tri­citeitsdecreet van 17 juli 2000, wat de openbare verlichting be­treft.

Het voorstel van decreet wordt eenparig door de 111 aanwezige leden aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.