U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 juli 2003, 14.27u

van Eddy Schuermans, Johan De Roo en Bart De Smet, verslag door Gracienne Van Nieuwenborgh
1652 (2002-2003) nr. 1
De voorzitter

VOORSTELLEN VAN DECREET

Wijziging Elektriciteitsdecreet

Voorstel tot aanvulling van de agenda

De voorzitter : De heer Schuermans heeft bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met het voorstel van decreet van de heren Schuermans, De Roo en De Smet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat de openbare verlichting betreft.

Eddy Schuermans

Dit voorstel van decreet wil van de openbare verlichting een openbare dienstverplichting maken, waardoor de lokale besturen deze elektriciteit aan een gunsttarief zouden kunnen aankopen. Dit voorstel legt de leveranciers de verplichting op om deze stroom aan een gunsttarief aan te bieden. Omdat minister Bossuyt erop gewezen heeft dat dit nogal moeilijk is op een vrije markt, willen we een amendement indienen dat deze verplichting oplegt aan de distributienetbeheerder.

Uit het verslag van de commissiebesprekingen blijkt dat ons voorstel wordt beschouwd als een compensatie voor het inkomensverlies van de lokale besturen. Dit is zeker niet het geval. Het gaat niet om een nieuwe gunstmaatregel.

Johan De Roo

Hoewel ik weet dat het niet de gewoonte is om voorstellen die niet aanvaard zijn in de commissie toch aan te nemen in de plenaire zitting, wil ik toch een beroep doen op de wijsheid van dit parlement.

Totnogtoe gold een gunsttarief voor de openbare verlichting. Na de liberalisering van de elektriciteitsmarkt zal daarvan geen sprake meer zijn. Naast de derving van de inkomsten uit dividenden zullen steden en gemeenten nu ook vele miljoenen franken extra betalen voor openbare verlichting. Het is dus niet verantwoord om dit voorstel te verwerpen. (Applaus bij CD&V en het VB)

De voorzitter

Gezien het belang van het dossier, stel ik voor om dit voorstel en het door de heer Schuermans aangekondigde amendement met voorrang opnieuw te behandelen in de commissie.

Eddy Schuermans

Dat is een wijze beslissing.

Anny De Maght-Aelbrecht

Ook ik ben het eens met dat voorstel. Er zijn immers nog tal van andere vormen van dienstverlening aan de openbare sector, waarvoor voorheen een gunsttarief gold, onder meer voor de verkeerslichten. Bij de bespreking kunnen ook andere amendementen worden ingediend.

Wivina Demeester-De Meyer

Is het dan de bedoeling om volgende week in plenaire vergadering over dit voorstel te stemmen? Dan kunnen we de commissiewerkzaamheden daaraan aanpassen en het voorstel donderdag of maandag behandelen. Ik zal aan de commissie voorstellen om in de plenaire vergadering mondeling verslag uit te brengen.

De voorzitter

Ik wil de werkzaamheden van de commissie niet bepalen, maar het zou goed zijn als het voorstel snel behandeld wordt.

Is iedereen het eens met het voorstel van mevrouw Demeester-De Meyer? (Instemming)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.