U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met re­denen omklede motie van de heren Roegiers, Moreau, De Ridder, Glorieux en Platteau tot besluit van de op 3 ju­ni 2003 door de heer Roegiers in commissie gehouden inter­pel­la­tie tot de heer Gabriels, Vlaams minister van Econo­mie, Bui­ten­lands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting, over de me­de­wer­king van Vlaanderen aan de Wereldten­toonstelling 2005 in Aichi, Ja­pan.

Luc Van den Brande

We zijn het eens met de inhoud van de motie maar laken dat er geen financiële verbintenissen zijn. Daarom zullen we ons onthouden bij de stemming.

- De met redenen omklede motie wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 83 stemmen bij 32 onthoudingen en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 80 stemmen bij 31 onthoudingen aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.