U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 maart 2003, 14.00u

van Isabel Vertriest aan minister Dirk Van Mechelen
148 (2002-2003)
De voorzitter

ACTUELE VRAGEN (Voortzetting)

Verkaveling van gronden in risicogebieden voor overstromingen

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van mevrouw Vertriest tot de heer Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, over het verkavelen van gronden in risicogebieden voor overstroming.

Isabel Vertriest

Voor het decreet dat bouwen in risicogebieden verbiedt in voege treedt, probeert men snel nog enkele van die gebieden te verkavelen. Ik heb vernomen dat men dat onder meer in Meulebeke en Heusden probeert. Op die manier creëren we niet alleen problemen voor de bewoners, maar verhogen we ook de druk op de omliggende gebieden. Wat zal de minister van Ruimtelijke Ordening doen om dat te voorkomen?

Minister Dirk Van Mechelen

Dit is inderdaad een ernstig probleem. De Vlaamse regering is het al eens geraakt over het ontwerp van decreet inzake integraal waterbeleid. Tijdens het debat over de waterellende van eind vorig jaar heb ik drie maatregelen aangekondigd.

Abafim zal de getroffen gemeenten prefinancieren. Voorts wordt de decretale basis gelegd voor de oprichting van het Rubinconfonds. Met dat fonds zal de minister van Milieu werken en aankopen kunnen financieren om het probleem te bestrijden. Ten slotte voert de administratie Ruimtelijke Ordening proactief de watertoets in. Daartoe werd op 24 januari een circulaire verstuurd.

In Geraardsbergen is het openbaar onderzoek afgerond van een verkaveling in een zijbeek van een winterbedding. Arohm Oost-Vlaanderen vraagt het gemeentebestuur omzichtig te handelen. Zo kan de gemeenteraad beslissen de noodzakelijke aanleg van het wegtracé niet aan te vergunnen.

In Ronse werd op 28 december 1999 een verkaveling herbevestigd. De gemachtigde ambtenaar wijst erop dat één bepaald lot watergevoelig is. De bouwheer dient daarop gewezen te worden bij het afleveren van de bouwvergunning.

Op termijn zullen dergelijke gronden onteigend worden door het Rubiconfonds. Ik denk dat we het erover eens zijn dat dit de juiste oplossing is.

Isabel Vertriest

Minister Van Mechelen verwees naar Geraardsbergen en Ronse. Ik naar Heusden en Meulebeke. Men probeert blijkbaar en daarom dient de administratie nauwlettend op te letten.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.