U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 22 januari 2003, 14.00u

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de Heer Van Dijck tot mevouw Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over de aanstelling van de gedelegeerd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs.

Het Gemeenschapsonderwijs heeft een nieuw gedelegeerd bestuurder. Ik wil hier geen pleidooi houden één of andere kandidaat. Toch rijzen bij mij een aantal vragen over de persoon die uiteindelijk verkozen werd.

In 1998 keurde dit parlement, met grote eensgezindheid, een nieuw decreet op het Gemeenschapsonderwijs goed. Bedoeling was de politieke invloed te verminderen zodat de gekozen organen meer autonomie zouden krijgen.

Bij de aanvang van deze regeerperiode verkondigde men eveneens dat hoge ambtenaren op meer objectieve wijze zouden aangesteld worden.

In hoeverre is er politieke betrokkenheid geweest bij de beslissing van de Raad van Bestuur van het Gemeensonderwijs om een nieuw gedelegeerd bestuurder aan te stellen?

Minister Marleen Vanderpoorten

Het krantenartikel waar de heer Van Dijck zich ongetwijfeld op baseert, bevat vele hele en halve onwaarheden. Dat heeft ook mij ten zeerste gestoord.

Het bijzonder decreet van 1998 op het Gemeenschapsonderwijs beschrijft gedetailleerd de procedure die moet gevolgd worden bij de aanstelling van een nieuw gedelegeerd bestuurder.

Vooreerst stelt de Vlaamse regering het profiel op waaraan een mogelijke kandidaat moet beantwoorden. Vervolgens duidt zij de organisatie aan die de selectieprocedure moet leiden.

De procedure tot aanstelling van een nieuw gedelegeerd bestuurder liep van 19 juni 2002 tot einde november 2002. De aanwervingsprodure werd toevertrouwd aan 'Jobpunt Vlaanderen' en de groep 'Agora'. Van de oorspronkelijke 32 kandidaten werden er uiteindelijk 6 weerhouden om deel te nemen aan de aanwervingsproeven. Van deze laatste 6 werd er uiteindelijk één zeer geschikt en werden er 2 geschikt bevonden.

Op 3 januari van dit jaar is de Raad van Bestuur van het Gemeenschapsonderwijs samengekomen. Samen met de laatste 3 overgebleven kandidaten werden ook 'Jobpunt Vlaanderen' en de groep 'Agora' gehoord. In de hierop volgende geheime stemming werd uiteindelijk één van de kandidaten, die oorspronkelijk als 'geschikt' werd bevonden, aangesteld.

In ieder geval verliep de hele procedure zoals ze hoorde te verlopen.

Ik dank de minister voor dit uitgebreide antwoord. Ik stelde me enkel vragen over de gevolgde procedure.

Moest de Raad van Bestuur van het Gemeenschapsonderwijs haar beslissing niet motiveren? Een benoeming door een gemeenteraad moet toch ook steeds gemotiveerd worden. Is dit hier gebeurd?

Minister Marleen Vanderpoorten

In deze procedure bestaat er geen motiveringsplicht. Wanneer een kandidaat niet akkoord is, dan kan de zaak uiteraard nog altijd juridisch aangevochten worden bij de Raad van State.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Opening van de vergadering
van Johan Sauwens aan minister Guy Vanhengel, beantwoord door minister Renaat Landuyt
90 (2002-2003)
van Frans De Cock aan minister Renaat Landuyt
91 (2002-2003)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.