U bent hier

De voorzitter

Heroprichten van een Adviesraad voor de Franstaligen uit de Brusselse Randgemeenten

Bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van resolutie van de heren Moreau, Peeters, Glorieux en Dirk De Cock, mevrouw Grouwels en de heer Van Dijck betreffende het heroprichten van een Adviesraad voor de Franstaligen uit de Brusselse randgemeenten door de Franse Gemeenschapscommissie.

De bespreking is geopend.

De heer Stefaan Platteau, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

André Moreau

De oprichting van een Adviesraad voor Franstaligen uit de Brusselse Randgemeenten is in strijd met de grondwettelijke en wettelijke normen van het Belgische federale samenlevingsmodel. De oprichting van die adviesraad werd na 7 jaar door de Raad van State vernietigd op 10 januari 2002. De heroprichting op 21 februari bewijst dat de Franse Gemeenschapscommissie de rechtspraak van de Raad van State omzeilt en zich buiten de rechtstaat plaatst.

De Vlaamse regering en het parlement zullen dat juridisch aanvechten maar ook een krachtig politiek signaal geven dat het territorialiteitsprincipe door iedereen moet aanvaard en uitgevoerd worden. De recente opstoot van Franstalige eisen over gemeenten in het Nederlandse taalgebied betekenen een gevaar voor het Belgische pacificatiemodel.

Ik hoop dat dit voorstel met een overgrote meerderheid goedgekeurd zal worden en dank alle medewerkers. (Applaus bij CD&V, de VLD, sp·a, AGALEV en VU&ID)

Joris Van Hauthem

Het voorstel van resolutie gaat niet ver genoeg. De Franse Gemeenschapsraad richt een maand na de vernietiging opnieuw een adviesraad op. Dat start een nieuwe juridische mallemolen. Er zijn voldoende precedenten. Wij hebben steeds gezegd dat juridische maatregelen niet volstaan maar dat er ook politieke maatregelen genomen moeten worden.

De voorzitster van de Franse Gemeenschapsraad heeft gezegd dat de Adviesraad bevoegd moet zijn voor alle Franstaligen in België. De Franse Gemeenschapsraad heeft trouwens steeds beweerd alle Franstaligen in België te vertegenwoordigen. Dat hoeft niet te verwonderen : de Franstaligen hebben nooit het territorialiteitsbeginsel aanvaard. De heroprichting van de adviesraad legt dus geen bom onder het federale samenlevingsmodel.

Het voorstel vraagt om voort te gaan op de juridische weg, geen samenwerkingsakkoord te sluiten met de Franse Gemeenschap en het probleem aan te kaarten in het Overlegcomité. Dat gaat niet ver genoeg, daarom hebben we een amendement ingediend om alle verplichtingen die voortspruiten uit de taalwetgeving op te schorten. (Applaus bij het VB)

Minister Paul Van Grembergen

In de commissie werd afgesproken dat er overleg zou komen tussen de federale regering en de gewesten. De Cocof zou hierbij uitgenodigd worden.

De Cocof was inderdaad aanwezig bij het overleg. De mandaten van de Adviesraad werden niet ingevuld. De Adviesraad is dus nog niet geïnstalleerd.

Ik blijf de Vlaamse politieke visie op het arrest van de Raad van State verder aanhouden.

De voorzitter

De bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

van Veerle Declercq, Didier Ramoudt, Jacky Maes en Jan Loones
1216 (2001-2002) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.