U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 13 november 2002, 14.00u

De voorzitter

Archief van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Dijck tot de heer Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, over het archief van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg.

De KVS is vorige week begonnen met de verhuizing van de kantoren en het archief. Vrijdag kreeg het personeel de opdracht om het archief naar de papiercontainers weg te brengen. Vervolgens heeft men contact opgenomen met het kabinet van minister Van Grembergen in een poging om het archief te redden. Dat heeft geen resultaat opgeleverd. Het archief is waardevol. Is de minister van plan om dat te redden en hoe gaat hij dat doen?

Minister Paul Van Grembergen

Het klopt niet dat het archief van de KVS naar de papiermand is verwezen. De KVS heeft een loods gehuurd en daarin wordt het archief veilig ondergebracht. We werken momenteel aan een manier om het hele archiefwezen veilig te stellen, maar er is nog geen definitieve regeling.

Ik heb vrijdag te horen gekregen dat het personeel die opdracht heeft gekregen. Dat is een interne aangelegenheid. Ik ben blij dat het archief blijkbaar gered is.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.