U bent hier

De voorzitter

Conclusies van de VUB-studie aangaande de taalfaciliteiten in de Vlaamse Rand

Hoofdelijke stemmingen

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heren Van Nieuwenhuysen en Van Hauthem tot besluit van de op 22 oktober 2002 door de heer Van Nieuwenhuysen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, over de conclusies van de VUB-studie aangaande de taalfaciliteiten in de Vlaamse Rand.

Luk Van Nieuwenhuysen

Uit een recente VUB-studie over de effecten van de taalfaciliteiten in de Vlaamse Rand rond Brussel blijkt dat die faciliteiten geen middel zijn tot integratie en dat de verfransing zich nog altijd doorzet ondanks het randbeleid dat de opeenvolgende regeringen hebben gevoerd om onder meer de Nederlandstaligen aan te moedigen hun taal te blijven gebruiken en om de faciliteiten op een restrictieve wijze toe te passen. Het beleid heeft evenwel niet de verhoopte resultaten opgeleverd.

We vragen dat de Vlaamse regering eindelijk een actieplan voor de Vlaamse Rand zou uitwerken. Verder wordt het hoog tijd dat het beleid voor de Vlaamse Rand gedragen wordt door alle leden van de regering en dat er werk wordt gemaakt van de toepassing van de aanbevelingen in het rapport-Boes over de verfijning van de taalwetgeving. De Vlaamse regering was daar aanvankelijk positief over, maar schuift alles op de lange baan. We vragen ook er politieke stappen worden gezet tegen de aanvallen van de Franse Gemeenschap op het territorialiteitsbeginsel en dat de taalfaciliteiten voortaan restrictief worden toegepast. Uiteindelijk scharen we ons achter de oproep van de minister-president om de faciliteiten af te schafffen. Het mag echter niet bij een stoere oproep blijven; er moet eindelijk iets gedaan worden. (Applaus bij het VB)

  • De met redenen omklede motie wordt met 23 stemmen tegen 75 bij 3 onthoudingen niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.