U bent hier

De voorzitter

Implementatie studie objectiveerbare verschillen in het onderwijs

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heer Martens, mevrouw Heeren en de heren De Meyer en Vanleenhove tot besluit van de op 17 oktober 2002 door de heer Martens in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over de implementatie van de studie betreffende de objectiveerbare verschillen in het onderwijs.

  • De met redenen omklede motie wordt met 47 stemmen tegen 57 bij 3 onthoudingen niet aangenomen.
Ludo Sannen

Ik heb mij onthouden omdat ik het tweede punt van deze met redenen omklede motie terecht vind : de besluiten van de werkgroep Financiën van de rondetafelconferentie Onderwijs uitvoeren.

Het eerste punt is te verregaand. Als we de studie van Deloitte&Touche uitvoeren, kunnen we voor het secundair onderwijs geen bijkomende financiële middelen meer vrijmaken.

Luc Martens

We kiezen bewust voor het basis- en het hoger onderwijs. U hebt dat goed gelezen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.