U bent hier

De voorzitter

Tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2002

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over het amendement op de tabel bij de artikelen 2 en 3 en over de artikelen 2 en 3 van het ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002.

Eric Van Rompuy

We betreuren dat de meerderheid het quorum niet haalt om over dit ontwerp van decreet te stemmen. Gisteren vond sp·a het niet eens nodig om aan de bespreking deel te nemen.

Mieke Van Hecke

Het amendement op de tabel bij artikel 2 is een gevolg van mijn vraag om uitleg. De minister had immers verkeerde cijfers opgegeven.

Jos Stassen

Het amendement bestond al lang voordat mevrouw Van Hecke haar vraag om uitleg stelde.

  • Het amendement op de tabel bij artikel 2 wordt aangenomen.
  • Het aldus geamendeerde artikel 2 wordt aangenomen.
  • Het amendement op de tabel bij artikel 3 wordt niet aangenomen.
  • Artikel 3 wordt aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het aldus geamendeerde ontwerp van decreet houdende twede aanpassing van de algemene uitgavebegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002.

  • Het aldus geamendeerde ontwerp van decreet wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 62 stemmen tegen 50 en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 61 stemmen tegen 47 aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.