U bent hier

De voorzitter
  • De vergadering wordt hervat om 16.07 uur.

MOTIE BETREFFENDE EEN BELANGENCONFLICT

Voorstel tot aanvulling van de agenda

De voorzitter : De heer Van Hauthem heeft bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met de motie van de heer Van Hauthem betreffende een belangenconflict.

Joris Van Hauthem

De motie betreffende een belangenconflict handelt over het wetsontwerp dat momenteel in de Senaatscommissie besproken wordt en waarover volgende week gestemd wordt in de plenaire vergadering. Dat ontwerp heeft tot doel de taalvereisten waaraan magistraten in Brussel moeten volddoen, te versoepelen. De taalwetgeving wordt de facto uitgehold. Tegelijkertijd wordt het wetsontwerp in verband met de toegevoegde rechters behandeld. Tegen dat ontwerp heeft het Vlaams Parlement aan het einde van 2001 een motie betreffende een belangenconflict ingediend. De voornaamste argumenten waren dat de taalwetgeving en de taalvereisten werden omzeild en dat de toegevoegde rechters geen structurele oplossing boden voor de gerechtelijke achterstand in Brussel.

We stellen evenwel vast dat de federale regering het systeem van de toegevoegde rechters wil behouden maar eveneens de taalvereisten terugschroeft. Men heeft de toegevoegde rechters ingevoerd omdat men niet wilde raken aan de taalwetgeving, maar ondertussen doet men dat wel. Ik ben bereid om de fracties tijd te geven om over de motie na te denken en de stemming erover tot volgende week woensdag uit te stellen.

De voorzitter

Ik stel voor om de motie op 2 juli na de vergadering van de Verenigde Commissies in de bevoegde commissie te behandelen. (Instemming)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.