U bent hier

De voorzitter

HANDLEIDING

Deontologische code van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking

Bespreking en stemming

De voorzitter : Aan de orde is de handleiding bij de deontologische code van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking.

De bespreking is geopend.

De heer Jos Geysels, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Uit verschillende studies blijkt dat parlementairen zeer veel beschikbaar zijn. Het is de bedoeling van de handleiding om de laagdrempelige dienstverlening op een correcte manier te kunnen blijven uitvoeren.

De voorzitter

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de handleiding bij de deontologische code van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking eenparig is aangenomen? (Instemming)

  • De vergadering wordt geschorst om 15.31 uur.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.