U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 27 maart 2002, 14.00u

van Ria Van Den Heuvel aan minister Dirk Van Mechelen, beantwoord door minister Mieke Vogels
190 (2001-2002)
De voorzitter

Aan de orde zijn de samengevoegde actuele vragen van mevrouw Becq tot mevrouw Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over de zorgverzekering voor bewoners van rusthuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen en van mevrouw Van Den Heuvel tot de heer Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, over de middelen voor de Vlaamse zorgverzekering.

Minister Vogels zal beide vragen beantwoorden.

Sonja Becq

We hebben van het begin af de nadruk gelegd op de invoering van de zorgverzekering zowel voor bewoners van rusthuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen als voor mensen die thuis verzorgd worden en voor alle leeftijden. We hebben vooral aandacht gevraagd voor de rusthuisbewoners omdat de prijzen daar hoog zijn en voor sommigen zelfs onbetaalbaar. Daarom was een snelle invoering van de zorgverzekering noodzakelijk. Vanaf 1 oktober 2002 zal een bepaalde groep rusthuisbewoners in aanmerking komen voor de zorgverzekering. Er is evenwel een tekort van 23 miljoen euro. De minister-president stelt dat er strengere criteria gehanteerd moeten worden en minister Van Mechelen zegt dat de zorgverzekering voor de bewoners van rusthuizen en psychiatrische verzorgingsinstellingen uitgesteld moet worden. Minister Vogels heeft altijd beweerd dat die bewoners ook recht hebben op de zorgverzekering. Is dat nog altijd het geval? Kunnen ze vanaf 1 oktober van de zorgverzekering genieten?

Ria Van Den Heuvel

De zorgverzekering is sinds de invoering een groot succes. Omdat de financiering een belangrijk element is, hebben we ingestemd met een gefaseerde invoering : in een eerste fase voor de zwaarzorgbehoevenden thuis en in een tweede fase voor de bewoners van rusthuizen en psychiatrische verzorgingsinstellingen. Het succes is groter dan verwacht : er is een tekort van ongeveer 20 miljoen euro. De minister van Begroting stelt voor om de fasering te herzien. Dat moet evenwel in het parlement besproken worden. De mensen rekenen erop dat ze een deel van hun zorg dit jaar terugbetaald krijgen. Hoe zal de Vlaamse regering daarvoor zorgen?

Minister Mieke Vogels

De Vlaamse zorgverzekering is het slachtoffer van haar eigen succes. Bijna 90 percent van de Vlamingen heeft de bijdrage van 10 euro betaald, terwijl de meeste rechthebbenden ook op de hoogte zijn van hun rechten.

Bij de opmaak van de begroting 2002 hebben we ons voor de zorgverzekering gebaseerd op een studie van professor Breda, die sprak van 46.000 zwaar zorgbehoevende Vlamingen die thuis werden verzorgd. Er blijken in de praktijk echter 57.000 mensen aanspraak te kunnen maken op een uitkering van de Vlaamse zorgverzekering. Deze mensen vragen bovendien niet alleen professionele steun aan, maar ook de mantelzorgpremie. En ondertussen zijn er bijna 30.000 zwaar zorgbehoevenden die in rusthuizen verblijven, die ook aanspraak kunnen maken op deze uitkeringen. Door dit alles is er een tekort op de zorgbegroting van 20 miljoen euro.

De Vlaamse regering zal deze week nog de budgetcontrole 2002 afronden, waarbij we naarstig naar oplossingen voor de problemen van het zorgfonds zullen zoeken. Het debat verloopt binnen bepaalde krijtlijnen : de Vlaamse zorgverzekering moet geloofwaardig blijven en we moeten ervoor zorgen dat het systeem de volgende jaren niet zal ontsporen.

Sonja Becq

Dit is een zeer teleurstellend antwoord. In de commissie kreeg ik van de minister steeds te horen dat de rusthuisbewoners zeker aanspraak zullen kunnen maken op de uitkering van de zorgverzekering. Die belofte wordt hier niet herhaald. Deze zorgbehoevenden zullen in de kou blijven staan, terwijl de regering het geld uit ramen en deuren gooit, onder meer door de afschaffing van het kijk- en luistergeld.

Ria Van Den Heuvel

We zullen niet vooruitlopen op de resultaten van het debat binnen de Vlaamse regering, maar het is duidelijk dat het Vlaams Parlement de afspraken over de uitvoering en fasering van de zorgverzekering uitgevoerd wil zien.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.