U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heren Gatz, Platteau, Vandenbossche en Glorieux tot besluit van de op 5 maart 2002 door de heer Van Nieuwenhuysen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over de nieuw op te richten Taalwetwijzer.

- De met redenen omklede motie wordt met 78 stemmen bij 29 onthoudingen niet aangenomen.

Brigitte Grouwels

CD&V is voor een coherent taalbeleid. Wij hadden voorgesteld de Taalwetwijzer te laten samenvallen met het Taalloket van de VZW de Rand. Wij hebben de minister overtuigd. Omdat de inhoud van de motie zwakker is dan die van het antwoord van de minister, was het niet meer nodig deze motie goed te keuren en heeft CD&V zich onthouden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.