U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 februari 2002, 14.00u

De voorzitter

Financiering van de Transnationale Universiteit Limburg

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Dijck tot mevrouw Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over de financiering van de Transnatioanle Universiteit Limburg.

Er is twijfel ontstaan over de financiering van de Transnationale Universiteit Limburg (tUL). In september 2000 stemde de Vlaamse regering ermee in om net zoals de Nederlandse regering 50 miljoen euro vrij te maken. Klopt het bericht dat de Nederlandse regering maar 14 miljoen euro wil investeren? Houdt de Vlaamse regering in dat geval haar belofte?

Minister Marleen Vanderpoorten

In het bericht worden twee bedragen door elkaar gehaald. De Nederlandse regering maakt 14 miljoen euro vrij om het departement Levenswetenschappen op te starten aan de tUL. Ook Vlaanderen moet daarin investeren. We zullen dat in het Onderwijsdecreet XIV nader bepalen.

Daarnaast moeten we ook de onderzoekscentra en de onderzoekers financieren. Vlaanderen stemde ermee in evenredig met Nederland te investeren. Momenteel is het nog niet duidelijk hoeveel euro Nederland hiervoor wenst vrij te maken. We blijven dit dossier volgen, maar momenteel is er geen probleem.

Ik hoop inderdaad dat alles op een misverstand berust. We moeten er toch op toezien dat het departement conform de afspraken van start kan gaan.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Opening van de vergadering
van Johan Malcorps aan minister Steve Stevaert
134 (2001-2002)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.