U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Björn Rzoska bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Staf Aerts, An Moerenhout, Stijn Bex, Celia Groothedde, Tine Van den Brande en Meyrem Almaci over de rechten van lgbtqi+-personen in Hongarije.

De heer Aerts heeft het woord. Enkel over de spoed.

Ik doe mijn best.

U kunt dat.

Ik ben daarvan overtuigd.

Dat is een goede ingesteldheid.

We hebben hier vandaag op de agenda het breed gedragen voorstel van resolutie over geweld en discriminatie tegen lgbtqi+-personen, met als eerste overweging de internationale voortrekkersrol van Vlaanderen op het vlak van gelijke rechten en gelijke kansen van deze gemeenschap.

Op basis van die internationale voortrekkersrol vinden we het belangrijk om snel en hard te reageren tegen de nieuwe wetgeving in Hongarije, die nog maar gisteren is aangenomen. Ondanks protest van tienduizend Hongaren is de wet daar aanzienlijk verstrengd. Het is zelfs een echte antiwetgeving geworden, want alle verwijzingen naar holebi’s en transgenderpersonen is daar voortaan verboden in ruimtes waar minderjarigen aanwezig kunnen zijn. Films en advertenties die een zweempje van de holebi- en transgendergemeenschap laten zien, worden gecensureerd.

Dus, terwijl wij hier samen oproepen om in Vlaanderen in te zetten op voorlichting via sport- en jeugdverenigingen, levensbeschouwelijke verenigingen en het onderwijs, wordt dit in Hongarije verboden. Dit is een zeer gevaarlijke evolutie, en dat in Hongarije dat een lid is van de Europese Unie en recent voorzitter was van de Raad van Europa. Als we onze voortrekkersrol echt willen waarmaken, dan moeten we als Vlaams Parlement snel en fors reageren. Daarom de vraag om dit voorstel van resolutie met spoed aan de agenda toe te voegen.

De heer De Bruyn heeft het woord.

We zijn het met de collega eens dat dit een heel ernstige aangelegenheid is die met bekwame spoed moet worden behandeld. Onze verontwaardiging is over alle banken unaniem, tenminste dat hoop ik. Tegelijkertijd menen wij dat dit beter ten gronde behandeld kan worden in de commissie, net om ervoor te zorgen dat wat in het voorstel van resolutie staat ook technisch-juridisch volledig correct is. We menen dat daar nog wel wat bijsturing mogelijk is.

Na contactname met de voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken hebben we vernomen dat er, eerder onverwacht, dinsdag aanstaande zich al een gelegenheid voordoet om dit voorstel van resolutie te bespreken. We zouden dan ook graag op dat ogenblik de discussie aanvatten.

De heer Van de Wauwer heeft het woord.

Ik zou de heer De Bruyn willen bijtreden en ook suggereren om dit in de volgende commissiezitting te bespreken. We hebben een jaar geleden ook al een gelijkaardige resolutie aangenomen, specifiek over Polen en Hongarije. Ik denk dat we daarmee wel een signaal hebben gegeven dat het beter is om in de commissie werk te maken van het verder inhoudelijk uitbreiden van het voorstel van resolutie en onze tijd te nemen om samen tot een nog betere tekst te komen.

De heer Veys heeft het woord.

Er is heel wat spoed om dit te behandelen, maar het hoeft niet noodzakelijk vandaag te zijn. Ik denk dat we allemaal op één lijn zitten als het hierover gaat. Als we maximaal resultaat willen behalen, dan werken we best samen. Als dat snel in de commissie kan, dan is dat een goede zaak.

De heer Aerts heeft het woord.

Samen tot een nog betere tekst komen? Ik denk inderdaad dat het draagvlak belangrijk is. We wilden snel actie en ik ga dan ook graag in op de uitnodiging om het in de commissie te bespreken. Ik zal dit nu niet met spoed voorleggen, maar neem de uitgestoken hand aan – het mag wel niet met corona, maar goed – om dit verder te bespreken in de commissie en daar een gezamenlijke tekst te maken.

Dat lijkt mij een zeer constructieve houding, alhoewel ik mij daar niet mag en hoef over uit te spreken.

De heer Veys heeft het woord.

Kunnen we, om het nog te formaliseren, dit op basis van artikel 50, punt 1, i), voorrang verlenen in de commissie?

Dat is blijkbaar afgesproken, zei de heer De Bruyn. Het is afgesproken met de commissievoorzitter dat het dinsdag aanstaande op de agenda wordt geplaatst.

Klopt, dinsdag aanstaande komt dit op de agenda van de commissie.

Als dit een garantie is, dan kan mijn fractie zich daar ook in vinden.

Een beetje vertrouwen hebben in de commissievoorzitters, mijnheer Veys.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.