U bent hier

Mevrouw D’Hose heeft het woord.

Minister-president, 'eindelijk' is het verlossende kernwoord waarmee meer dan 200 cultuurhuizen een tweetal weken geleden hun deuren eindelijk hebben opengezet. Eindelijk opnieuw cultuur. Eindelijk gewoon weer het doek zien opengaan. Eindelijk kunnen meebrullen met een concert. De eerste stappen hiervoor werden gezet op het Overlegcomité van 11 mei. Daar kwam het verlossende nieuws dat de cultuursector kon beginnen open te gaan met een soort van stappenplan dat rekening hield met het aantal besmettingen en het aantal vaccinaties. Het volgende Overlegcomité van 4 juni heeft daar nog een laagje bijgelegd. Toen werd al duidelijk dat grote evenementen met maximaal 75.000 bezoekers mogelijk zouden zijn.

Dat is twee keer goed nieuws, maar we zijn er nog niet. Er zijn de COVID Event Risk Model (CERM) en de COVID Infrastructure Risk Model (CIRM), maar er is nog wat nood aan de puntjes op de i. Ik verneem immers van een aantal concertorganisatoren en van de sector dat een aantal modaliteiten voor het zomerplan van 1 juli niet helemaal vaststaat. Met modaliteiten bedoel ik of er op voorhand nog coronatesten moeten worden afgenomen, of mensen met vier aan een tafel moeten zitten, of er social distancing moet zijn en hoe het met de mondmaskers zit. Ik heb begrepen dat het Overlegcomité van 18 juni – dat is gelukkig overmorgen al – zich daar ook over zou buigen. Ik had daarom graag van u geweten hoe u de volgende stappen ziet wat betreft de cultuur- en de evenementensector. Wat zijn de hete hangijzers volgens u?

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Mevrouw D’Hose, de boodschap waarmee de Vlaamse Regering naar het Overlegcomité gaat, is dat ze in essentie vasthoudt aan wat is opgetekend in het Vlaamse Plan van de Vrijheid. De standpunten die daarin zijn opgenomen, zal ik op ieder Overlegcomité verdedigen en ik probeer om de conclusies zo dicht mogelijk bij het Plan van de Vrijheid te krijgen. De cijfers zijn goed. We vaccineren aan een ongeziene snelheid. Het is dan ook opportuun om achter de voorgestelde versoepelingen in dat plan te blijven staan. Er is daar de context voor. Je moet in deze altijd met twee woorden spreken. Ik denk dat we in bepaalde zaken zelfs sneller kunnen gaan dan oorspronkelijk voorzien.

Het Overlegcomité van vrijdag aanstaande moet dus rekening houden met die gunstig evoluerende cijfers en met de goed opschietende vaccinatiegraad. Ik ben er me van bewust dat ook de sector perspectief moet krijgen voor de hele zomer, ook voor september en zelfs nadien. Het streefdoel vanuit Vlaanderen om terug te keren naar een zo goed als normaal leven op 1 september blijft behouden. Het loslaten van social distancing en mondmaskers zie ik in dat perspectief. In augustus moet dat al mogelijk zijn indien er voldaan wordt aan een aantal belangrijke voorwaarden. Zo is er het Covid Safe Ticket. Ik heb daarstraks de app gedownload. Ik kan u allemaal aanraden om dat ook te doen. Vanmorgen was er veel beweging op de itsme-app en lukte het niet zo goed, maar nu is het gelukt. Het Covid Safe Ticket of een test, ventilatie en crowd management zijn belangrijke zaken. Voor 1 september streven we ook naar het loslaten van de maximale aantallen binnen en buiten en moet het normale leven terugkeren. Kortom, het einde van de donkere tunnel is in zicht. Als we ons gezond verstand en de apps blijven gebruiken en geleidelijk aan blijven genieten met maatregelen, zoals we in een campagne hebben gezet, zullen we dat streefdoel ongetwijfeld halen.

Om op uw vraag te antwoorden: ik zal vrijdag proberen de maatregelen voor juli en augustus zo dicht mogelijk bij het Vlaamse 'Plan van de Vrijheid' te krijgen.

Mevrouw D’Hose heeft het woord.

Ik dank u voor uw helder antwoord, minister-president. Het is zeer goed dat u hoopt om zo dicht mogelijk bij dat plan te blijven. We moeten ons al een keer beginnen uitspreken over een najaarplan. We kijken nu naar september en oktober, maar zolang er nog geen vooruitzicht is voor het najaar, is het voor velen de kat uit de boom kijken. Daarom is het interessant om daar naar analogie met het zomerplan condities aan te koppelen en parameters te gebruiken, zoals het aantal vaccinaties en het aantal besmettingen. Ik vraag me af of u zich ook wilt uitspreken over het najaarplan.

Mevrouw Segers heeft het woord.

Ik dank collega D’Hose voor de vraag en de minister-president voor zijn antwoord dat heel hoopgevend is. Het is inderdaad ‘eindelijk’. Iedereen heeft zo hard gesnakt naar een concert, een festival, een voorstelling en een film. Dat is nu terug mogelijk. Meer dan ooit heeft corona getoond hoe belangrijk cultuur is en ook hoe precair de sector is.

Ik ben heel verheugd, minister-president, om te horen dat u op het Overlegcomité zult voorleggen om voor juli en augustus de maatregelen zo dicht mogelijk te krijgen bij uw plan. Ik ondersteun dat zeker, maar ik ondersteun ook collega D’Hose als ze zegt dat we ook al verder moeten durven kijken. Mijn vraag is welke zaken u zult voorstellen voor september en oktober. Op welke manier zult u de sector helpen om zich te organiseren om tegen het najaar opnieuw maximaal de mensen in alle vrijheid te kunnen ontvangen?

De heer Vaneeckhout heeft het woord.

Minister-president, ik denk dat we collectief een zucht van opluchting slaken, maar dat zeker de sector en de organisatoren een zucht van opluchting slaken. We sluiten ons daar uiteraard zeer graag bij aan.

Ik wil nog twee elementen extra belichten. We gaan in augustus al grote evenementen toelaten. Dat kan onder heel veilige protocollen en zeker met het coronapaspoort dat daarbij aangewend wordt, maar dat is natuurlijk een uitdaging voor kleinere organisatoren en voor hen die het vaak met vrijwilligers doen. Hoe kunnen we hen extra ondersteunen om daarmee aan de slag te gaan?

We dreigen een hele generatie van jonge kunstenaars te verliezen die zich het voorbije anderhalf jaar heel weinig hebben kunnen tonen en ook nog in de komende maanden. Hoe kunnen we steden en gemeenten en allerlei organisatoren, vrijwillig of professioneel, aanmoedigen om op kleine schaal in de komende maanden showcases te organiseren en in het najaar extra evenementen op te zetten? Komen er een extra ondersteuningsplan, aanmoedigingspremies of weet ik wat meer? Waar denkt de Vlaamse Regering aan? Waar denkt u aan om de problematiek op te lossen?

Mevrouw De Rudder heeft het woord.

We weten allemaal dat de evenementensector, maar ook ruimer het verenigingsleven en de sportclubs staan te popelen om opnieuw volledig te kunnen opstarten met het oog op het najaar. Het is heel goed dat we voor juli en augustus de protocollen en de richtlijnen kennen, maar wat in het najaar? Het verenigingsleven en de sportclubs willen de protocollen kennen. Ik denk dan aan lidgelden die voor een jaar worden betaald. September is een belangrijke maand om de heropstart te kunnen doen. Ik denk ook aan de ticketverkoop voor culturele centra, die opgestart moet worden. Op welke manier kan dit in het najaar worden georganiseerd? Onze fractie, en zeker mevrouw Brouwers, vraagt daaromtrent duidelijkheid. Ik hoop dat dat vrijdag besproken wordt op het Overlegcomité zodat we daarmee verder kunnen.

Mevrouw Krekels heeft het woord.

Onze fractie wil natuurlijk ook haar tevredenheid tonen over het feit dat het zomerplan zoveel duidelijkheid heeft gebracht voor de cultuur- en evenementensector. Net zoals de heer Vaneeckhout wil ik er de nadruk op leggen dat dit niet alleen belangrijk is voor de grote festivals, maar ook voor alle kleine activiteiten waar de Vlaming in de zomer naar uitkijkt. Alle eetfestivals, alle kleine toneelgezelschappen die nog een opvoering willen doen en dergelijke meer moeten zeer goed weten waar ze aan toe zijn en waar rekening mee te houden.

Het hete hangijzer is de epidemiologische situatie die natuurlijk ook zal worden bepaald door ons en de manier waarop we ons in de komende maanden zullen gedragen. We zullen waarschijnlijk hier en daar op reis gaan, misschien ook naar het buitenland, en we moeten er dan ook bij stilstaan dat we misschien iets meebrengen. Laat ons ons goed aan de maatregelen houden die nu gelden zodat we een hele mooie zomer kunnen tegemoetgaan en in het najaar hele mooie culturele eventactiviteiten kunnen beleven.

Minister-president Jambon heeft het woord

Minister-president Jan Jambon

Iedereen die is tussengekomen, heeft gevraagd naar het najaarsplan. Wat mij betreft, is de vaccinatiecampagne dan afgerond. Als er geen nieuwe varianten opduiken, zouden we wat mij betreft opnieuw in het normale zitten. Dat is mijn najaarsplan. Er zal een nieuw Overlegcomité komen binnen enkele weken. Ik heb met de eerste minister afgesproken dat we het ministerieel besluit dan zullen omdraaien. Nu stelt dat wat niet mag. Het is de bedoeling om dan te stellen dat alles mag, maar dat er nog voorzorgsmaatregelen zijn die genomen moeten worden of dat bepaalde zaken in acht moeten worden genomen. Het is de bedoeling dat dit minimaal afwijkt van de normale situatie. Dat zou alvast mijn najaarsplan van de Vlaamse Regering zijn.

Mijnheer Vaneeckhout, wat de kleine organisatoren betreft, wil ik voor alle duidelijkheid stellen dat dit vorige keer in het Overlegcomité al is beslist. Er zijn namelijk maxima voor binnen en buiten vastgelegd, voor alle mogelijke types van activiteiten. Als je onder die maxima blijft, dan zijn er geen bijkomende voorwaarden, dan zijn die testen en dat certificaat en dergelijke, allemaal niet nodig. Dus dat is eigenlijk naar de kleine organisatoren toe, en dat loopt ook stelselmatig op in juni, juli, augustus.

Het is alleen maar voor diegenen die die aantallen willen overschrijden, dat de ‘drietrapsraket’ geldt: ofwel moet men gevaccineerd zijn, ofwel moet men een zeer recente PCR-test gehad hebben, ofwel moeten de organisatoren de mogelijkheid om lokaal te testen aanbieden. Ik begrijp dat dat voor kleine organisatoren moeilijk is, maar zij hebben de aantallen al doorgekregen waarbinnen ze het kunnen doen.

Juli tot half augustus blijft met mondmasker en social distancing, vanaf half augustus valt – zeker voor de buitenactiviteiten – die tweede voorwaarde ook weg. Dat is dus eigenlijk wel al helder gesteld.

Mevrouw D’Hose heeft het woord.

Dank u, minister-president, ik ben het met u eens. Als we zo evolueren, dan geen najaarsplan, maar alstublieft weer de totale vrijheid. Dank u wel, dat u bent blijven strijden daarvoor.

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.