U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Wilfried Vandaele bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy en Willem-Frederik Schiltz over het federale wetsontwerp betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie.

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, ik wil de spoed beargumenteren met twee argumenten: ten eerste de motie van het Vlaams Belang die vandaag is geagendeerd op de plenaire vergadering; ten tweede is blijkbaar vandaag het nieuwe advies van de Raad van State op federaal niveau in de Kamer neergelegd, als ik goed geïnformeerd ben. Het zou dus kunnen dat de behandeling van het wetsvoorstel daar nu ook verdergaat. Daarom denken we dat we vandaag de spoedbehandeling kunnen vragen.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Als het voorstel tot spoedbehandeling wordt aangenomen, stel ik voor dat we het voorstel van resolutie van Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy en Willem-Frederik Schiltz over het federale wetsontwerp betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie samen bespreken met de motie betreffende een belangenconflict van Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Immanuel De Reuse en Suzy Wouters over het ongrondwettelijk usurperen van Vlaamse bevoegdheden door het federale wetsontwerp betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie.

Dan stemmen we nu bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling niet wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

Het voorstel tot spoedbehandeling is aangenomen. Dan stel ik voor dat het voorstel van resolutie van Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy en Willem-Frederik Schiltz over het federale wetsontwerp betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie onmiddellijk wordt behandeld samen met de motie betreffende een belangenconflict van Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Immanuel De Reuse en Suzy Wouters over het ongrondwettelijk usurperen van Vlaamse bevoegdheden door het federale wetsontwerp betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.