U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, ik zou graag conform het alom bekende artikel 50 de spoedbehandeling vragen van een voorstel van resolutie over het federale wetsontwerp betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie. Voorzitter, ik zal straks, met uw goedvinden uiteraard, de hoogdringendheid daarvan beargumenteren. 

Ik neem aan dat dat stuk nog niet is ingediend?

Dat stuk komt nu in uw richting.

Nu? Onverwijld.

As we speak, zou Gezelle zeggen. (Gelach)

Goed.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.