U bent hier

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn over het verzoekschrift tot het verbieden van levenslange opsluiting van huisdieren door particulieren.

Mevrouw Claes, verslaggever, heeft het woord.

Voorzitter, de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn heeft kennis genomen van het verzoekschrift tot het verbieden van levenslange opsluiting van huisdieren door particulieren en heeft dit verzoekschrift ook grondig behandeld. In het verzoekschrift wordt een verbod gevraagd op de levenslange opsluiting van honden in kooien door particulieren. Dat staat voor de verzoeker gelijk aan verwaarlozing en aan lijden van de dieren. Volgens de verzoeker is een wijziging van de wet betreffende de bescherming en het welzijn van dieren nodig.

Op 21 oktober 2020 heeft de commissie dit verzoekschrift een eerste keer besproken. Toen is beslist dit verzoekschrift ook voor een reactie aan minister Weyts over te maken. De commissie heeft de reactie van de minister op 22 december 2020 ontvangen. De commissie heeft de reactie van de minister en het verzoekschrift op 20 januari 2021 een tweede keer besproken.

De commissie begrijpt uiteraard de bezorgdheid van de verzoeker. Uit het antwoord van de minister blijkt dat artikel 4 van de wet betreffende de bescherming en het welzijn van dieren het levenslang opsluiten van honden in kooien verbiedt. Bij de Inspectiedienst Dierenwelzijn zijn dergelijke situaties ook niet gekend. Volgens de commissie is en blijft sensibilisering van groot belang. Het is volgens de commissie belangrijk dat mensen bij de aankoop van een huisdier ook geïnformeerd zijn over de noden van dat dier.

Tijdens de bespreking van het antwoord van de minister is de commissie tot de conclusie gekomen dat er nog enige onduidelijkheid was. Om die reden is om een bijkomende verduidelijking gevraagd. Die verduidelijking is de commissie op 3 februari 2021 bezorgd en is tijdens de commissievergadering van 10 februari 2021 verder besproken. Uiteindelijk kon de commissie zich unaniem vinden in de verduidelijking, die stelt dat honden niet dag en nacht mogen worden opgesloten. Het opsluiten van een hond in een bench is slechts toegelaten voor bepaalde beperkte periodes, zoals een normale nacht.

Na het antwoord van de minister en de bijkomende verduidelijking heeft de commissie de behandeling van dit verzoekschrift afgerond. Het wordt nu aan de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement voorgelegd.

Wij stemmen nu bij zitten en opstaan over de conclusies van de commissie.

De volksvertegenwoordigers die de conclusies wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die de conclusies niet wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

Het Vlaams Parlement neemt de conclusies van de commissie aan. Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.