U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 februari 2021, 14.00u

Voorzitter
Mededeling van de aanwijzing van een deelstaatsenator

Dames en heren, bij brief van 15 februari 2021 deelt de griffier van de Senaat mee dat ingevolge het ontslag van de heer Philippe Muyters als deelstaatsenator met ingang van 9 februari 2021 één mandaat van deelstaatsenator vacant is geworden, dat aan de N-VA toekomt.

De N-VA heeft mij op 12 februari 2021 een lijst overhandigd waarop zij mevrouw Cathy Coudyser aanwijst als deelstaatsenator. Die lijst is ondertekend door de meerderheid van de leden van de politieke formatie.

Ik heb de door de politieke formatie ondertekende voordrachtlijst bij brief van 22 februari 2021 aan de griffier van de Senaat betekend.

Verontschuldigingen
Samenstelling van de commissies

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.