U bent hier

De heer Sintobin heeft het woord.

Minister, ik hoef geen jurist te zijn of ik heb zelfs geen advies van de Raad van State nodig om te weten wanneer een ministerieel besluit fout zit. Ik denk dat we allemaal akkoord zijn wanneer we zeggen dat de logica van sommige beslissingen van het Overlegcomité of van het federale niveau ver te zoeken zijn. Voor de collega's die misschien het dossier niet kennen, schets ik kort de situatie.

Ik ben blij voor die mensen natuurlijk, maar het is zo dat een aantal logiesvormen zoals hotels, B&B’s, chalets in de Ardennen – dat zijn niet altijd chalets van vier personen –, vakantiewoningen en vakantieappartementen mogen openblijven, in tegenstelling tot campings en vakantieparken die al drie maanden gesloten zijn. Vakantieparken of vakantiewoningen en ook kampeerwagens staan in openlucht, staan uit elkaar, staan op veilige afstand van elkaar, staan solitair, zijn zelfvoorzienend, hebben een eigen sanitair en keuken en worden eigenlijk enkel verhuurd aan gezinnen als enige sociale bubbel. Hier is dus duidelijk sprake van een ongelijk speelveld en een schending van het gelijkheidsprincipe.

Minister, ik ken uw standpunt, ik heb het al gelezen en ik ben blij dat u hetzelfde standpunt inneemt, maar de hamvraag is natuurlijk welke beslissing zal worden genomen deze vrijdag op het Overlegcomité. U weet hoe belangrijk het is om nu vrijdag de juiste beslissing te nemen omdat we aan de vooravond staan van de krokusvakantie. Minister, welk dwingend advies zult u geven aan minister-president Jambon inzake het heropenen van vakantiewoningen en campings?

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Collega Sintobin heeft het al geschetst. Ik heb voor de collega's gewoon een vraag: wat is het verschil tussen met je gezin een huisje huren aan zee om een weekend uit te waaien en een huisje huren met je bubbel om uit te waaien op een camping of in een vakantiepark? Wie kan mij dat verschil uitleggen?

Nochtans is het heel belangrijk want de enen zijn open en de anderen niet. Het is dus een wereld van verschil voor die mensen die op vakantie willen of die eens gewoon een weekend weg willen zijn, los van de coronazorgen, met hun bubbel op een camping of in een vakantiepark.

Het is een wereld van verschil voor de toeristische ondernemers die vakantieparken of campings uitbaten. Maar ik kan het verschil niet uitleggen. Recread kan het ook niet uitleggen. Minister, u zei al dat u het ook niet kunt uitleggen. En in laatste instantie kan de Raad van State het ook niet uitleggen want zijn arrest is eigenlijk zeer duidelijk: ‘We schorsen dit ministerieel besluit tot 8 februari want de beslissing die er nu is, is te weinig gemotiveerd.’ 8 februari, dat is allicht niet toevallig na het Overlegcomité.

Dan zijn er maar twee mogelijkheden. Ofwel kun je het wel motiveren, maar wij hier allemaal kunnen het niet. Ofwel zorg je ervoor dat het gelijke speelveld ook open kan. Wij vragen hier geen versoepeling van de maatregelen in coronatijd. Wij vragen hier gewoon om iedere toeristische ondernemer op een gelijke manier te behandelen.

Minister, ik vind het eigenlijk vreemd, want u hebt dit probleem al een aantal keren aangekaart op het federale niveau. Minister-president Jambon heeft het op het vorige Overlegcomité aangekaart. En er gebeurt tot op vandaag niets. Minister, kunt u bevestigen dat dit opnieuw op het Overlegcomité aan bod komt? Hoe denkt u dat daar een oplossing kan geboden worden om die ongelijkheid weg te werken?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Collega’s, naar aanleiding van de tweede golf lag de sluiting van alle toeristische logiezen op tafel. Men heeft zich dan uiteindelijk beperkt tot de campings, de vakantieparken en de kampeerterreinen. Toerisme Vlaanderen heeft altijd het standpunt verdedigd dat de maatregelen proportioneel moeten zijn en dat er een gelijk speelveld moet zijn. Ik heb dat standpunt ook altijd overgemaakt aan de federale ministers. Het is belangrijk te kunnen uitleggen waarom er een onderscheid wordt gemaakt.

Helaas heeft men het standpunt aangehouden dat het ministerieel besluit niet zou worden aangepast. De Raad van State heeft daar een heel duidelijke uitspraak over gedaan. De Raad van State zegt dat het onderscheid niet kan worden gemotiveerd. De minister van Binnenlandse Zaken krijgt tot maandag de tijd om het ministerieel besluit aan te passen. Mijn advies is dan ook heel duidelijk. Het standpunt dat wij vanuit Vlaanderen meermaals hebben overgemaakt aan de bevoegde minister was dat de maatregelen consequent moeten zijn: ofwel moet alles dicht, ofwel doe je het niet. Maar als je een onderscheid maakt, moet je kunnen uitleggen waarom. Ons standpunt is heel duidelijk om de vakantieparken, campings en kampeerterreinen te openen, uiteraard – en dat wil ik beklemtonen – uiteraard met de protocollen die we hebben afgesloten, dus geen gemeenschappelijke restaurants, geen zwembaden, geen gemeenschappelijke activiteiten: die moeten uiteraard dicht.

Heel die corona weegt op iedereen. De krokusvakantie komt eraan. Er zijn misschien gezinnen die met de kinderen wel eens twee of drie dagen ergens naartoe willen gaan, die een woning in een vakantiepark willen huren. Dat is nog betaalbaar. Niet iedereen kan een appartement aan zee huren of een chique chalet ik weet niet waar. Daarom vind ik het wel belangrijk dat er een gelijk speelveld is, geen onderscheid in de logiezen, dat de protocollen worden nageleefd en dat de mensen de maatregelen naleven. Dat is mijn advies voor het Overlegcomité vrijdag. Minister-president Jambon weet dat ook. Wij hebben dat ook meegegeven. Hij heeft dat al de vorige keer geagendeerd. Maar de beslissing was toen om het nu vrijdag te bekijken.

Ik denk dat heel wat mensen zullen gaan wandelen in natuurgebieden en bossen enzovoort. Zij zullen voor een paar dagen een huisje in een vakantiepark willen huren. Dan kunnen zij ’s avonds in hun bubbel, met hun gezin, iets koken en iets klaarmaken. Overdag kunnen ze wat wandelen. Vandaar ons advies om dat onderscheid, als men het niet gemotiveerd krijgt, op te heffen.

De heer Sintobin heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord.

Collega’s, vooraf wil ik zeggen dat het steeds duidelijker wordt dat er op het federale niveau ministeriële besluiten worden genomen zonder een politiek debat in het parlement. En daarmee wordt het parlement eigenlijk miskend en wordt de democratie opzijgezet. Men zal nu zelfs met een pandemienoodwet proberen verdere maatregelen te rechtvaardigen.

Minister, wat betreft het onderwerp zelf, heb ik overleg gehad met Westtoer. Er waren een aantal schrijnende getuigenissen van diverse actoren uit de toeristische wereld. U weet beter dan ik hoe erg corona heeft ingehakt op de toeristische sector. Vele mensen steken daar nu hun laatste spaarcenten in. Het is dus echt wel hoog tijd dat de vakantieparken en campings opnieuw worden geopend, zeker met de krokusvakantie in het vooruitzicht.

Minister, ik wil u iets vragen. U zegt dat u het al verschillende keren hebt aangekaart en dat ook de minister-president het heeft aangekaart. Maar het wordt tijd dat de Vlaamse Regering op dat Overlegcomité eens op tafel klopt. Want ze beslist mee, de Vlaamse Regering beslist mee met het Overlegcomité. En keer op keer, in diverse dossiers, zegt de Vlaamse Regering, zegt u, zegt minister-president Jambon: ‘We hebben het aangekaart.’ U moet het niet aankaarten, u moet er een breekpunt van maken.

Daarom heb ik een bijkomende vraag, minister. Bent u bereid om van de heropening van de vakantieparken en de campings een breekpunt te maken, nu vrijdag op het Overlegcomité?

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Minister, ik dank u voor het zeer duidelijke antwoord, maar ook voor alle inspanningen die u de afgelopen maanden al hebt gedaan rond dit dossier. Alleen, het federale niveau moet dat ministerieel besluit aanpassen. Laten we hopen dat die oproep in het Vlaams Parlement en de bespreking op het Overlegcomité echt vruchten afwerpt. Want een gelijk speelveld, uiteraard rekening houdend met het naleven van de protocollen, hebben we nu echt nodig.

Minister, alle toeristische ondernemers snakken nu naar wat perspectief. Mijn bijkomende vraag is: denken we stilaan na over een exitstrategie, waarbij we zo veel mogelijk proberen te heropenen, maar waarbij we ook moeilijkheden als ‘is dat niet ongeveer hetzelfde’ proberen te vermijden? Ik denk bijvoorbeeld aan het heropenen van een dierenpark. Wat doe je dan met de attractieparken? Kunnen die dan ook heropenen? Alles hangt samen in een keten. We moeten daar heel goed over nadenken. We hebben daarbij de input van de sector nodig. Wordt dat al voorbereid?

Mevrouw D’Hose heeft het woord.

Minister, u hebt het al aangegeven: de krokusvakantie komt eraan. Het is heel belangrijk dat we tegen dan duidelijkheid hebben. Niet alleen voor de uitbaters, maar ook voor potentiële reizigers. En inderdaad, ik vind het dan zelf ook niet billijk dat de campings gesloten moeten blijven, ten opzichte van B&B’s en hotels die mogen openen. De reden die daarvoor wordt gegeven, is dat op die manier de buitenlandse toeristen worden weggehouden. Dat lijkt mij eerder met een kanon op een mug schieten. Het lijkt mij niet echt aangewezen. 

Er is nog een andere anomalie, minister, en dat is het feit dat men een takeawaymaaltijd niet zou mogen nuttigen in de auto of in een kampeerauto op de parking van een restaurant. Maar diezelfde maaltijd mag je dan wel thuis nuttigen. Begrijpe wie begrijpen kan, het lijkt mij een aanfluiting van het gezond verstand. Minister, brengt het arrest van de Raad van State hier verandering in? Zult u dat meenemen naar de tafel van het Overlegcomité? Ik dank u.

De heer Vaneeckhout heeft het woord.

Minister, ik was op het overleg aanwezig waarnaar collega Sintobin verwijst. Het is voor ieder van ons, voor dit hele parlement, duidelijk dat de impact van de crisis voor de toeristische sector, en specifiek voor deze groep van ondernemers, gigantisch is. In die zin ben ik het erover eens dat we daarop een antwoord moeten geven. We moeten gewoon respect hebben voor de uitspraak van de Raad van State die heel duidelijk is en die ook vraagt om daarop een antwoord te geven: hetzij motiveren, hetzij een aantal zaken toch toelaten.

Wel moet er mij één ding van het hart, en dat wil ik hier toch ook inbrengen. De collega benadrukt dat het de federale overheid is die daarin haar verantwoordelijkheid moet nemen. Het Overlegcomité beslist collegiaal, dus we gaan voor eens en voor altijd hier de afspraak maken dat we nu stoppen om dat altijd op die manier te framen. Onze Vlaamse Regering zit daar mee aan tafel. U zit daar dus mee aan tafel, vertegenwoordigd door de minister-president. Ik vraag u dus: neem daar samen beslissingen en draag ze dan samen uit, en zorg vooral collectief als Vlaamse Regering voor voldoende ondersteuning voor die sector. Uit uw antwoord leid ik af dat u dat wel degelijk van plan bent.

Mevrouw Jans heeft het woord.

Voorzitter, ik sluit me graag aan bij de vragen die hier vandaag over dit thema worden gesteld. Het Overlegcomité heeft inderdaad, met de minister-president namens de Vlaamse Regering, beslist tot deze sluiting. We hebben toen kennis kunnen nemen van dat arrest van de Raad van State. Het zal hetzelfde Overlegcomité zijn dat nu moet bekijken hoe we, mits de nodige protocollen, mits de nodige maatregelen, naar de uitvoering van dat arrest kunnen gaan, zijnde, neem ik aan, evolueren naar een op zijn minst gedeeltelijke heropening. Ik heb er vertrouwen in dat dat mogelijk moet zijn. Minister, de vraag is ook of u alle informatie hebt die men nodig kan hebben voor de protocollen. Beschikt men daarover? Hebt u die overgemaakt via uw diensten? Ik weet immers dat daaraan wordt gewerkt, dat dat bestaat. Ik vind het alleszins positief dat we actief gaan zoeken naar maatregelen die dit mogelijk maken. We hebben het ook eerder vandaag hierover gehad: het is evident dat we het virus moeten bestrijden, maar we moeten ook bekijken wat er wél kan. Vorige week hadden we een heel andere gedachte over de kappers dan vandaag. Vandaag is het gemakkelijk om te zeggen dat dit nooit gesloten had moeten zijn. Ik vind het in het kader van de communicatie van belang dat we eendrachtig achter de genomen beslissingen staan, maar dat we er nu ook eendrachtig voor zorgen dat dat arrest wordt uitgevoerd, en ons hart ligt daarvoor bij de toeristische ondernemers.

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Dank voor de vele tussenkomsten. Voor alle duidelijkheid, vanuit Toerisme en Toerisme Vlaanderen heb ik dat, ook na overleg, nadat die beslissing werd genomen en in een ministerieel besluit werd gegoten, ook aangekaart bij mijn federale collega. Ik zou verwachten dat er dan op zijn minst een gesprek of zo zou komen, dat wordt gezegd waarom er een onderscheid wordt gemaakt. Ik wil dat natuurlijk ook verstaan, want dan kan ik het ook uitleggen aan de sector. Helaas heb ik daar echter nooit een antwoord op gekregen. Ik betreur dat ook wel wat, want ik denk dat je alleen een oplossing kunt vinden door in dialoog te gaan, door te luisteren naar elkaar. Nu heeft de Raad van State eigenlijk heel duidelijk gezegd dat niet kan worden gemotiveerd waarom dat onderscheid er is. De Raad van State heeft daar dus wel al een breekpunt van gemaakt.

De Raad van State zegt ook heel duidelijk dat dat ministerieel besluit tegen maandag moet worden aangepast. Vrijdag komt het Overlegcomité bijeen. Als u mijn advies vraagt, en dat is ook het advies dat ik aan de minister-president geef, dan moet dat onderscheid gewoon worden weggewerkt. Als je een onderscheid maakt, moet je dat altijd kunnen motiveren en altijd kunnen uitleggen, vind ik. Dan kan ik dat inderdaad ook uitleggen aan de mensen van RECREAD en anderen. Ik hoop dus dat men de Raad van State volgt en dat onderscheid uit de wereld helpt. Heel veel collega’s wezen erop dat de toeristische sector het heel moeilijk heeft gehad. Corona heeft heel hevig toegeslagen. Ik denk dat de schade op ongeveer 18 miljard euro wordt begroot. Dat is een heel belangrijke sector binnen de economie. Er werken ook heel veel mensen. Die zijn afhankelijk van dat loon. Collega Crevits heeft altijd in de nodige middelen voorzien voor de ondersteuning, maar het beste dat voor de sector kan gebeuren, is natuurlijk dat die zo goed mogelijk kan heropenen. Dat hangt dan natuurlijk allemaal samen met hoe die coronacijfers, de besmettingen, de ziekenhuiscijfers, enzovoort, evolueren. Ik vind het ondernemerschap heel belangrijk, maar daarnaast wordt het feit dat mensen er even tussenuit moeten kunnen, ook tijdens corona, misschien een beetje te weinig belicht.

Binnenkort is het krokusvakantie: mensen met kinderen moeten wel ergens naartoe. Mijn advies is dan ook heel duidelijk: ga de natuur in, ga naar de bossen, ga wandelen. Veel anders is er niet te doen. Heel veel mensen zijn gaan wandelen – ik kan het niet genoeg herhalen. Het is belangrijk voor het mentale welzijn van heel veel Vlaamse gezinnen dat men er een paar dagen tussenuit kan. Men moet ook kijken naar de kostprijs. Zoals ik daarstraks heb gezegd, kan niet iedereen een appartement aan zee huren. In de vakantieparken en camping kunnen heel veel Vlaamse gezinnen terecht. Naast het ondernemerschap is er dus ook een sociaal aspect aan.

Ik hoop met u – en dat zal mijn advies ook zijn – dat men het gelijk speelveld binnen de logiessector handhaaft, uiteraard met de nodige protocollen die we hebben afgesloten en met de nodige maatregelen. De sector is ook al lang voorbereid. De Raad van State is er trouwens heel duidelijk over. Moest men ze toch dichthouden, zou er een goede motivering moeten zijn.

De heer Sintobin heeft het woord.

Minister, de heropening van de vakantieparken en de campings is niet alleen van belang voor de toeristische ondernemers, maar, zoals u ook zegt, voor de brede bevolking. Het heeft ook een sociale component. Men legt de mensen een reisverbod naar het buitenland op, maar ook in eigen land mogen ze niet enkele dagen verblijven in een vakantiepark of op een camping.

Ik hoop in ieder geval dat de Vlaamse Regering wat harder op tafel klopt dan de afgelopen maanden. Ik vind dat de Vlaamse Regering in al te veel verschillende dossiers aan het handje van de Federale Regering is gaan lopen. Het wordt tijd dat u echt op tafel klopt. U kunt er wel een breekpunt van maken, of in ieder geval de minister-president kan dat. U hoeft daarvoor niet te verwijzen naar de Raad van State. Wanneer u genoeg overtuigingskracht aan de dag legt, zal het wel lukken en zullen alle toeristische ondernemers u en de minister-president dankbaar zijn.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Ik kan alleen maar hopen dat de dialoog op het Overlegcomité vruchten afwerpt en dat men tot een oplossing komt om het gelijk speelveld te bereiken.

Voor de rest hebt u natuurlijk gelijk wanneer u zegt dat het hoog tijd wordt dat we stilaan de toeristische sector kunnen openen, uiteraard alleen wanneer het kan in veilige omstandigheden. We kunnen eventueel de protocollen aanpassen, maar het is ook belangrijk dat we rekening houden met de mogelijkheden van sneltesten, de manier waarop de vaccinatiestrategie vooruitgaat zodat we naar een goed exitplan voor alle economische sectoren evolueren. Zolang er maatregelen zijn, moeten we ook die sectoren blijven ondersteunen. Dat spreekt voor zich.

De actuele vragen zijn afgehandeld.

van Brecht Warnez aan minister Ben Weyts
321 (2020-2021)
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.