U bent hier

Voorstellen tot spoedbehandeling

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Voorzitter, wij willen graag op basis van artikel 50, punt 1, h), van het reglement bij hoogdringendheid een toevoeging aan de agenda vragen van een voorstel van resolutie over het conflict in Tigray in het noorden van Ethiopië.

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, eveneens op basis van het geliefde artikel 50, punt 1, h), vragen wij de toevoeging van een agendapunt, namelijk het voorstel van resolutie over een fundamentele strategische heroverweging van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Turkije.

De heer Janssens heeft het woord.

Voorzitter, eveneens bij motie van orde hebben wij een verzoek tot aanvulling van de agenda, met betrekking tot drie voorstellen van resolutie.

Ten eerste is er het voorstel van resolutie over de veroordeling van de vernietiging van cultureel erfgoed in Artsakh. Ten tweede is er het voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de onafhankelijke republiek Artsakh. Die documenten worden ‘as we speak’ ingediend bij de diensten.

Ten derde zou ik graag aan het voorstel dat de heer Vandaele zonet heeft gedaan, ons eigen voorstel van resolutie koppelen over de rol van Turkije als regionale destabiliserende factor. Destijds werd dit op verzoek van de meerderheidspartijen en dankzij een welwillige collega Deckmyn uitgesteld in de commissie. Het gaat om stuk 504. We zouden dat graag koppelen aan het voorstel van resolutie dat de heer Vandaele heeft aangekondigd.

U verwijst naar een bestaand stuk?

Ja, dat is een bestaand stuk, met nummer 504.

We zullen ons daar straks over uitspreken.

Collega Van Rompuy en collega Vandaele, zijn jullie stukken al binnen bij de diensten?

Ik vermoed van wel, voorzitter, maar ik zal het nogmaals navragen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.