U bent hier

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Chris Janssens bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met de motie van Chris Janssens, Adeline Blancquaert, Carmen Ryheul en Els Sterckx betreffende een belangenconflict over de geplande stemming in de Kamer van volksvertegenwoordigers over een wet tot wijziging van diverse wetsbepalingen om de voorwaarden van een vrijwillige zwangerschapsafbreking te versoepelen.

De heer Janssens heeft het woord.

Voorzitter, er was de gunstige evolutie vandaag in het federaal parlement, waar er onder andere door de Vlaams Belangfractie op het federale wetsvoorstel dat voor ogen had om de voorwaarden om tot een vrijwillige zwangerschapsafbreking over te gaan te versoepelen, amendementen zijn ingediend, die door een zeer goede samenwerking tussen CD&V, het Vlaams Belang en de N-VA – ik heb stilaan de indruk op aangeven van de heer Vandaele – zijn goedgekeurd, waardoor dit over het zomerreces wordt getild. Er is dus geen bespreking of stemming meer van het federale wetsvoorstel. In de hoop dat in de zomer de rede over dit debat zou mogen terugkeren, trek ik mijn verzoek tot aanvulling van de agenda in.

Oké, het is bij dezen officieel ingetrokken? (Instemming van Chris Janssens)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.