U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Peter Van Rompuy bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van decreet van Peter Van Rompuy, Wilfried Vandaele en Willem-Frederik Schiltz tot invoering van een uitzonderlijke gezinsbijslag in het kader van de COVID-19-maatregelen.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Op 20 mei is hier unaniem een resolutie goedgekeurd met betrekking tot de gerichte versterking van kwetsbare huishoudens, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie. Ondertussen is er een voorstel uitgewerkt. De beslissing van de regering in uitvoering van die resolutie bevat drie elementen. Het eerste daarvan, met betrekking tot de eenmalige en extra toeslag ingevolge COVID-19 is decretaal verwerkt, en het voorstel van decreet ligt hier voor.

Voorzitter, de hoogdringendheid wil ik hier verantwoorden vanuit het gegeven dat het voor gezinnen die heel kwetsbaar zijn, echt dringend nodig is dat die tegemoetkoming op korte termijn kan worden uitbetaald en dat er voorzien is dat de aanvragen al vanaf maandag 15 juni, maandag aanstaande, zouden kunnen gebeuren.

De heer Anaf heeft het woord.

Ik heb het enkel over de spoed. De inhoudelijke toelichting van de amendementen doe ik later.

Als het voorstel tot spoedbehandeling wordt goedgekeurd.

Als het effectief op de agenda wordt gezet.

Er werd op 20 mei inderdaad een resolutie goedgekeurd, ik denk kamerbreed. Er werd toen aan de regering gevraagd om tegen 5 juni een aantal elementen uit te werken. Dan vind ik het ook heel vreemd dat we dat voorstel van decreet hier nu tijdens de plenaire vergadering voorgeschoteld krijgen. Ik vind dat toch een rare manier van werken.

Dat gaat niet over de spoed.

Jawel, men had ons dat wel op voorhand kunnen bezorgen.

U uit uw ongenoegen over de manier van werken. Dat gaat niet over de spoed.

Dan zal ik dat straks toelichten. De spoedbehandeling zullen wij mee steunen, maar wij vinden het een zeer vreemde manier. Dat had op voorhand kunnen worden bezorgd aan de fracties.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij nu bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling niet wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

Het voorstel tot spoedbehandeling is aangenomen. Dan stel ik voor dat het voorstel van decreet van Peter Van Rompuy, Wilfried Vandaele en Willem-Frederik Schiltz tot invoering van een uitzonderlijke gezinsbijslag in het kader van de COVID-19 maatregelen onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

Voorstel tot invoering van een coronaouderschapsverlof voor het statutair personeel van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement en van de Vlaamse Ombudsdienst
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.