U bent hier

Het antwoord wordt gegeven door minister Dalle.

De heer Janssens heeft het woord.

Er zijn in dit land al drie maanden draconische maatregelen van kracht als gevolg van een ongeziene gezondheidscrisis. Bijna tienduizend mensen zijn intussen gestorven aan corona, en hun laatste woorden waren: ‘Ik krijg geen adem.’ Hun dierbaren konden geen fatsoenlijk afscheid nemen. De zorgsector en alle economische sectoren kregen verwoestende klappen. En dat allemaal ten bate van de volksgezondheid. Maar als je de juiste politiek correcte mening hebt, mag je in Gent, Oostende, Hasselt en Leuven met honderden en in Brussel zelfs met tienduizend mensen samentroepen op een plein.

Van de N-VA-burgemeester in Antwerpen tot de PS-burgemeester in Brussel: geen enkele politieke bestuurder had de moed om op te treden tegen deze totaal onverantwoorde massabijeenkomsten. De betoging in Brussel ontaardde uiteindelijk in een georganiseerde rooftocht waarbij zwarte schoenen en zwarte designerkleding plots belangrijker waren dan zwarte levens. We zagen beelden van honderden veelal allochtone relschoppers.

Bij één betoger is er intussen schuldinzicht: bij de fractieleider van sp.a, mevrouw Goeman. Als boetedoening gaat ze twee weken in quarantaine. 'Congés payés', op kosten van de belastingbetaler. Maar wat ik nog erger vind, is dat ze tegelijkertijd tienduizend betogers oproept om ook twee weken thuis in de zetel te gaan hangen. Terwijl de zorgsector, de handel en de horeca het water aan de lippen staat, wil mevrouw Goeman hen blijkbaar helemaal kopje onder duwen. Na de dramatische gevolgen die onze bedrijven hebben ondervonden van de coronacrisis, moeten ze blijkbaar ook nog eens het socialistische virus ondergaan.

Minister, die massabijeenkomsten in coronatijden, die rellen, die plunderingen, het geweld tegen politieagenten, dat moet absoluut stoppen en die vandalen moeten keihard aangepakt worden.

En uw vraag luidt dus?

Ik vraag u: welke lessen trekt de Vlaamse Regering hieruit? Hoe zorgt de Vlaamse Regering ervoor dat in Brussel en de rest van Vlaanderen recht en orde uiteindelijk weer hersteld zullen worden? (Applaus bij het Vlaams Belang)

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Minister, afgelopen zondag kwam mijn stad, Brussel, opnieuw negatief, zelfs zeer negatief, in het nieuws. Hier kwamen tienduizend mensen bijeen voor een betoging van Black Lives Matter, in de nasleep van de betreurenswaardige dood van George Floyd, die omkwam na gewelddadig politieoptreden. De verontwaardiging over de dood van George Floyd is terecht, maar de manier waarop die verontwaardiging werd geuit, is onbegrijpelijk en is daadwerkelijk onverantwoord.

Tijdens de coronacrisis vragen we van de bevolking erg veel opofferingen. Niemand mocht zijn familie zien, bubbels van vier personen, de horeca was dicht, ons economisch leven ging volledig in lockdown, ouderen mochten niet bezocht worden in woonzorgcentra, en dat alles om de volksgezondheid in ons land te beschermen. En ik kan er jammer genoeg over meespreken wat het is. Dat het Brusselse stadsbestuur deze manifestatie, waar de social distancing totaal niet werd gerespecteerd, toeliet, is volgens ons dan ook wraakroepend. Uiteindelijk heeft de burgemeester deze betoging impliciet toegelaten. Dat is respectloos ten aanzien van de zorgverleners. Dat is respectloos ten aanzien van de burgers die elke dag opofferingen hebben gedaan om die maatregelen na te leven.

Ten slotte liep de betoging volledig uit de hand. Iedereen heeft de beelden ook gezien: politieagenten die werden aangevallen, 31 gewonden, 12 politiecombi’s vernield, winkels geplunderd, wagens vernield, bushokjes totaal gevandaliseerd. Een betoging, georganiseerd tegen politiegeweld, draaide uit op geweld tegen de politie. Deze manifestatie heeft de strijd tegen corona niet geholpen, net zomin als de strijd tegen racisme, integendeel.

Minister, wat is uw reactie op deze betoging en het impliciet toelaten door een Brusselse burgemeester, op dit laxistische beleid om die betoging uiteindelijk toe te laten, waar tienduizend mensen tienduizend keer de regels niet hebben nageleefd?

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Collega’s, bedankt voor de vragen. Ik betreur uiteraard wat er afgelopen zondag in de straten van Brussel is gebeurd, en dat wegens twee redenen. Ten eerste bevinden we ons vandaag nog altijd in een ongeziene gezondheidscrisis, een crisis die op heel veel vlakken in de afgelopen weken en maanden het leven van al die Vlamingen en Brusselaars heeft veranderd. Elke dag leveren duizenden mensen een strijd tegen dat coronavirus. En die crisis is nog niet voorbij. Met de Nationale Veiligheidsraad, met de GEES-werkgroep (Groep van Experts belast met de Exitstrategie), met de regionale regeringen en met de lokale besturen zijn we hard aan de slag om dat virus in te dijken. En dat vraagt heel wat opofferingen van mensen, van zorgpersoneel, van mensen die bijvoorbeeld in heel beperkte kring afscheid moeten nemen van iemand, van mensen die maar met maximaal twintig personen kunnen samenkomen. In die zin zijn de regels en richtlijnen glashelder: samenscholingen en massa-evenementen kunnen niet.

Het tweede element gaat over de rellen, de vernielingen en zeker ook de geweldplegingen tegen politieagenten. Daar kunnen we heel kort over zijn. Dit moeten we streng veroordelen. Dit kan niet, nu niet, nooit. Ik reken erop dat de betrokkenen geïdentificeerd zullen worden en dat ze ook de gepaste straffen zullen krijgen.

Maar dat, collega's, is eigenlijk niet de kern van de zaak. De duizenden aanwezigen in het centrum van Brussel getuigen van een sterk engagement in de strijd tegen racisme. Hun boodschap is zeker legitiem en die moet ook gehoord worden, luid en krachtig, zelfs meer dan ooit. Maar dat is natuurlijk niet de zaak wanneer het gaat over een samenscholing. Dit kon op die manier niet doorgaan. Maar als politicus voel ik mij wel aangesproken door de oproep van de 'Black Lives Matter'-beweging. De verhalen, de getuigenissen en de reacties op sociale media tonen aan dat er nog diep racisme geworteld zit in onze samenleving.

Dat moeten we als politici krachtig veroordelen en veranderen. Racisme is geen strijd uit het verleden. Het is helaas bijzonder actueel. Het zou ook een strijd van ons allen moeten zijn, ook hier in het Vlaams Parlement. Het volstaat niet daarover enkele ronkende verklaringen af te leggen. We moeten dat ook omzetten in concrete daden. Alles start met het oprecht luisteren naar elkaar. Dat is een opdracht voor ons allen, ministers, parlementsleden en lokale mandatarissen. We moeten die dialoog aangaan en het gesprek niet uit de weg gaan. We moeten samen aan oplossingen werken.

Binnen de Vlaamse Regering is de strijd tegen racisme uiteraard en taak in diverse beleidsdomeinen. Ook binnen mijn eigen beleidsdomeinen spreekt het voor zich dat ik hier werk van wil maken met concrete projecten en initiatieven om daadwerkelijk een verschil te maken.

Ik zal afsluiten. De boodschap is heel duidelijk: de strijd tegen racisme en discriminatie zullen we blijven voeren. Voor racisme is er geen plaats in Brussel, in Vlaanderen en in onze samenleving. Dat moeten we doen met respect voor de coronamaatregelen, want er mag geen twijfel over bestaan dat het coronavirus geen onderscheid tussen mensen maakt. Ook die strijd moeten we samen winnen. (Applaus bij CD&V)

Minister, ik heb mijn actuele vraag niet aan u gesteld omdat ik wist welke voorspelbare antwoorden we zouden krijgen. Bovendien zijn het woorden die meestal niet door daden worden gevolgd, want terwijl u de rellen veroordeelt, koppelt u er meteen de vergoelijking van het morele doel aan. Ik vind dat totaal ongepast.

Wat ik nog meer betreur, is dat de minister-president niet de moeite doet om hier vandaag een aan hem gestelde actuele vraag te komen beantwoorden. Terwijl de hoofdstad van Vlaanderen alweer in brand staat en terwijl in de rest van Vlaanderen, in heel wat Vlaamse steden, zonder controle van de lokale burgemeesters illegale massabijeenkomsten plaatsvinden en de regels worden overtreden die de minister-president in de Nationale Veiligheidsraad zelf heeft opgesteld, moest hij hier aanwezig zijn om dat te veroordelen en ervoor te zorgen dat dit niet opnieuw zal gebeuren. Wij zullen in elk geval straks een voorstel van resolutie indienen waarin die illegale samenscholingen worden veroordeeld.

Mijnheer Janssens, dat hebt u al gedaan. Het voorstel van resolutie staat op de agenda.

In dat voorstel van resolutie wordt duidelijk gemaakt dat de wet gelijk moet zijn voor iedereen, ook voor de linksen die zich moreel verheven voelen, en wordt de burgemeesters en de lokale besturen de opdracht gegeven dat dergelijke illegale bijeenkomsten in coronatijden absoluut niet voor herhaling vatbaar zijn. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Mijnheer Janssens, het was waarschijnlijk een verspreking, maar uw voorstel van resolutie is automatisch aan de agenda toegevoegd. U moet zelfs de spoedbehandeling niet meer vragen.

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. U vindt alleszins in onze fractie een partner in de strijd tegen racisme en tegen onrechtvaardig politiegeweld. Tegelijkertijd hoop ik dat u ook de strijd zult aanvatten tegen het geweld tegen de politie, tegen de plunderingen waarvan de voorbije maanden is aangetoond dat ze geregeld voorkomen, tegen een laks beleid dat hier jammer genoeg nog steeds wordt gevoerd en tegen het feit dat de politiediensten die in opdracht van de overheid werken, niet de steun krijgen van een lokale burgemeester en zelfs niet van de Brusselse minister-president, die heeft gezegd dat de betoging kon doorgaan en dat hij dit zelfs opnieuw zou kunnen doen. Ik ben zeker geen syndicalist, maar de vakbonden hebben een stakingsaanzegging ingediend omdat de politie telkens opnieuw wordt aangevallen en het verwijt moet horen racistisch te zijn. We weten zeer goed dat dit niet zo is, enkele uitzonderingen misschien niet te na gesproken. We kunnen niet iedereen over dezelfde kam scheren.

Mijnheer Vanlouwe, kunt u afronden?

Minister, er moet keihard worden opgetreden tegen deze plunderingen en vooral tegen dat lakse optreden. Ik hoop dat u hierover contact met uw collega’s zult opnemen.

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Voorzitter, op het moment waarop er een samenscholingsverbod voor tien personen is, is een betoging van tienduizend mensen een aanfluiting van al het werk van het zorgpersoneel en van alle mensen die we hebben gevraagd de coronaregels te respecteren.

Ook al verliep de betoging zelf vreedzaam, toch moeten we jammer genoeg vaststellen dat ze is ontaard in plunderingen en geweld tegen de politie. Relschoppen kunnen wij jammer genoeg op geen enkele plaats aanvaarden of tolereren, en dat onder welke vlag dan ook. Vorig jaar is ook een betoging van extreemrechts uitgedraaid op rellen. Massabijeenkomsten in tijden van corona kunnen niet worden aanvaard.

Dat neemt niet weg dat we heel duidelijk willen stellen dat we de inhoudelijke boodschap van zondag, de strijd tegen racisme in onze samenleving, ten volle steunen. De beelden van de moord op George Floyd hebben ons allen naar de keel gegrepen, net zoals de getuigenissen over racisme hier in Vlaanderen. Ook dat virus moeten we klein krijgen.

Kunt u afronden?

Er moet dus streng worden opgetreden, streng tegen wie zich racistisch uitlaat en ook streng tegen wie de wet en de regels overtreedt.

De heer Rzoska heeft het woord.

Voorzitter, collega's, ik vind het jammer dat het signaal dat is gegeven, overschaduwd wordt door discussies rond de rellen, die te allen prijzen moeten worden afgekeurd. Elke vorm van vandalisme op dat moment is wat ons betreft niet tolereerbaar. Maar het deed mij wel iets, die betoging, het feit dat mensen het urgent vinden, zelfs in deze context, om dat signaal te geven. Wie had dat gedacht, een paar weken geleden na het incident in de Verenigde Staten? Dan denk ik, collega's, dat we dit met zijn allen – daar sluit ik me aan bij de woorden van minister Dalle – als parlement en als samenleving serieus moeten nemen en dat we het ook verplicht zijn om daar een ernstig antwoord op te geven. Ik vind het jammer dat het signaal dat uit de samenleving komt en dat niet te negeren is, overschaduwd wordt door andere discussies.

De heer Tobback heeft het woord.

Er moet geen twijfel over bestaan: de 10.000 betogers overtraden zondag de regels inzake samenscholing en corona, net zoals een aantal partijgenoten van de vraagstellers die de voorbije maanden betrapt zijn geweest op barbecues die op dat ogenblik evengoed verboden waren. Wie de regels overtreedt, moet daar de gevolgen van dragen, zoals collega Goeman dat doet door thuis te werken en zich te isoleren. Mijnheer Janssens, ik mag hopen dat de tienduizenden en honderdduizenden Vlamingen die de voorbije maanden de economie mee draaiende hebben gehouden door met in de ene hand een kleine en in de andere hand hun agenda, te blijven werken van thuis uit, gehoord hebben dat u dat allemaal als ‘congés payés’ beschouwt. Van die 10.000 waren er gelukkig 9.900 met zeer goede en lovenswaardige redenen naar daar gekomen, namelijk om een absoluut gigantisch verwerpelijk onrecht aan te klagen. De 100 anderen die rel hebben geschopt en schade hebben aangericht, verdienen alleen maar misprijzen, net zoals degenen die proberen om hieruit politieke munt te slaan, van de andere kant evenzeer alle misprijzen verdienen en zullen krijgen.

De heer D'Haese heeft het woord.

Ik ga herhalen dat er effectief te veel volk bij elkaar was, maar ik denk dat we nood hebben aan duidelijke regels rond sociale actie. Morgen gaan de mensen bij Swissport ... (Opmerkingen)

Wacht wacht wacht! Morgen gaan de mensen bij Swissport actie voeren. In jullie bubbel is het misschien moeilijk te begrijpen, maar er komen 1500 ontslagen op hen af. Wat gaan jullie zeggen? Wacht maar tot half juni? Neen, er moeten duidelijke regels zijn zodat op een veilige manier sociale actie plaats kan vinden, met afstand, met mondmaskers, met handgels en zo verder. (Opmerkingen)

Jullie zouden het natuurlijk graag hebben dat er geen sociaal protest meer mogelijk is! (Opmerkingen)

Dat mensen niet meer samen in actie kunnen komen! Ik weet dat wel! (Opmerkingen)

Je moet niet verbieden dat mensen in actie komen, je moet zorgen dat mensen dat op een veilige manier kunnen doen! (Opmerkingen)

Over de rellen: het is evident dat die rellen onaanvaardbaar zijn. Ik denk dat niemand dat zal verdedigen. Het is heel belangrijk dat de slachtoffers van die rellen, de winkeliers enzovoort, van wie de eigendommen kapot zijn gemaakt, tot de laatste euro vergoed worden. Dit soort asociaal gedrag kan absoluut niet zonder gevolgen blijven. (Opmerkingen)

Kunt u afronden? Collega D’Haese heeft het woord en hij moet afronden.

Ik ben aan het afronden. De vraag blijft toch vooral: wie luistert er eigenlijk? Want ik hoor hier veel lippendienst, maar waar zijn de actuele vragen van de meerderheid over racisme? Waar zijn de spoedresoluties van de meerderheid om discriminatie en racisme aan te pakken? Lippendienst maar geen daden. We zeggen hier al een paar weken: geen woorden maar daden. We hebben hier opnieuw veel woorden gehoord, maar de daden blijven uit.

Mijnheer D'Haese, als ik u was, zou ik toch een toontje lager beginnen te zingen. (Applaus bij de meerderheid en het Vlaams Belang)

De heer Schiltz heeft het woord.

Collega’s, een aantal van jullie hebben ertoe opgeroepen dat wij, politici, het voorbeeld zouden geven. Ik kan u zeggen: na een aantal van jullie te hebben beluisterd, heb ik goede hoop. Het geweld wordt met klem veroordeeld. Er wordt gevraagd dat wie misbruik heeft gemaakt van de situatie, wie heeft geplunderd enzovoort, streng wordt gestraft. Uiteraard.

En tegelijkertijd zie ik aan verschillende kanten ... De woorden waarover we het eens zijn, zijn nog niet gevallen, of meteen is daar al de politieke recuperatie: ‘Ah, maar gij zijt tegen de vakbond’ en ‘Ah, maar gij probeert het te vergoelijken, omdat het tegen racisme is.’ En dat vind ik schabouwelijk. Dat vind ik schabouwelijk. Er stonden inderdaad duizenden mensen. En zelf ben ik ook niet gegaan, ik vond dat onverstandig, niet wijs. En dat heeft veel mensen in de zorg waarschijnlijk naar de keel gegrepen. Maar het signaal is te goeder trouw gegeven. En het feit dat een aantal mensen een zootje maken van die betoging of van de nasleep ervan, ontslaat uw collega’s er niet van om naar die maatschappelijke stem te luisteren zoals naar alle andere. Ik heb er geen enkele baat bij om hier nu met stokken te gooien over wie nu al dan niet is geweest. Ik ben niet geweest, mijn fractie is niet geweest. Wij vonden dat die betoging niet op die manier had moeten plaatsvinden. Maar wij respecteren des te meer de stem die daar heeft geklonken, mijnheer D’Haese. Er is dus geen kwestie van het willen doodzwijgen van wat dan ook en er is ook geen kwestie van het proberen wegmoffelen onder een moreel excuus dat die betoging eigenlijk niet had moeten plaatsvinden. Het ontslaat ons niet van de plicht om actie te nemen waar nodig. (Applaus bij Open Vld)

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Voorzitter, collega's, ik ben vrij verheugd te zien dat, behoudens een aantal stemmen aan de extreme zijde, er hier eigenlijk een vrij grote consensus is over wat er aan de hand is.

Ten eerste, heel duidelijk, ten aanzien van wat er zondag is gebeurd: dit kon eigenlijk niet, het had niet mogen plaatsvinden. Massabetogingen, massa-events kunnen op dit moment niet, laat staan de rellen en het geweld tegen de politiediensten. Dat is absoluut niet aanvaardbaar.

Ik wil daarover een element aanhalen. Collega Vanlouwe, uiteraard deel ik heel wat van wat u zegt. Maar veel van die zaken zijn natuurlijk gericht tegen een burgemeester, een minister-president, waarvoor wij als Vlaamse Regering natuurlijk niet verantwoordelijk zijn. In die zin lijkt het me gepast om ook in andere gremia in de hoofdstad daarover een standpunt in te nemen. Als Vlaams minister voor Brussel wil ik daar zeker de contacten leggen. Maar ik voel me niet aangesproken wanneer het gaat over kritiek op een burgemeester of minister-president van een ander gewest. Dat zult u vast begrijpen. Maar uw punt ten gronde, namelijk dat dit soort zaken niet kunnen, dat geweld tegen politiediensten absoluut niet kan, is uiteraard evident.

Een tweede element waarover we het hier eens zijn, is dat de boodschap die werd uitgebracht door die mensen, een zeer belangrijke boodschap is. We moeten die zeer ernstig nemen in dit parlement en ook met de voltallige Vlaamse Regering. Dat is ook het standpunt dat ik namens de minister-president hier voor u breng. Ik dank u.

Ik hoor de linkse partijen zeggen dat we het signaal van die 10.000 mensen die betogen, niet mogen negeren. Maar van diezelfde partijen mag je het signaal, van meer dan 800.000 geweldloze kiezers, wél eenvoudig negeren. Wel, namens die kiezers zeg ik: het Vlaams Belang staat aan de kant van álle burgers, ongeacht hun huidskleur, die zich wél aan de regels houden. Het Vlaams Belang staat aan de kant van de politieagenten die eens te meer bekogeld, bespuwd en geslagen werden, maar die het politieke bevel kregen om die antiracismebetogers met rust te laten. En het Vlaams Belang staat inderdaad aan de kant van de zorghelden, in woord en daad, in tegenstelling tot de praatjesmakers van sp.a, Groen en de PVDA, die de hele coronacrisis lang hun mond vol hebben over de zorg, maar voor het hogere doel van het zogenaamde antiracisme alle veiligheidsmaatregelen aan hun laars lappen en zo hun middenvinger opsteken naar die zorghelden. Want alles en iedereen is natuurlijk altijd ondergeschikt aan het electorale belang van de allochtone stemmen.

Oké. Kunt u afronden, alstublieft?

Wel, als er een tweede coronagolf aankomt, weten we waar de medeverantwoordelijken zitten: daar, in de linkse hoek van het parlement. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Voorzitter, we moeten de strijd tegen racisme inderdaad voortzetten. Maar tegelijkertijd moeten we ook de strijd tegen corona voortzetten. Ik hoop dat die politici, waaronder de helft van de Brusselse Regering of het Brussels Parlement – en gezien de contacten die u geregeld hebt met uw collega’s van de Brusselse Regering, hoop ik dat u hen daartoe zult aanzetten – in zelfquarantaine zullen gaan, zoals collega Goeman dat hier heeft gedaan.

Ik hoop dat collega D'Haese dat ook zal doen. Dat zou pas verantwoord zijn: dat hij die strijd tegen corona, net zoals die strijd tegen racisme, zou voortzetten.

Verder is het inderdaad jammer dat we hier in Brussel te weinig te zeggen hebben over dat laxistisch beleid dat hier blijft bestaan. Brussel heeft nood aan een daadkrachtige, een andere aanpak. De gemakkelijkste manier om een probleem aan te pakken – wat hier in Brussel altijd gebeurt – is gewoon het probleem blijven ontkennen. Het laxisme is hier aan de macht. Daar moeten we alleszins tegen handelen. (Applaus bij de N-VA)

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.