U bent hier

Verkiezing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de commissie ad hoc

Dames en heren, aan de orde is de verkiezing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Commissie ad hoc voor de evaluatie van het Vlaamse coronabeleid en voor het uitzetten van een postcoronatraject.

Bij mail van 2 juni 2020 stelt de heer Björn Rzoska in overleg met de meerderheid voor om de naam van de commissie ad hoc te wijzigen als volgt: “Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid”.

Mijnheer Rzoska, ik neem aan dat dit voorstel tegelijk ook de naam van het themadebat in dezelfde zin betreft?

Voorzitter, dat is inderdaad zo. Het voorstel komt er na een advies van de taalafdeling van het Vlaams Parlement, en ook om deze naam te aligneren op andere commissies. Ik heb daar ook een akkoord voor gevonden bij de collega's, waarvoor dank.

Vraagt nog iemand daaromtrent het woord? (Neen)

Wij stemmen nu bij zitten en opstaan over het voorstel van de heer Björn Rzoska betreffende de naamswijziging van de commissie ad hoc en van het themadebat.

De volksvertegenwoordigers die akkoord gaan met het voorstel tot naamswijziging, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die niet akkoord gaan met het voorstel tot naamswijziging, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

U krijgt hiervoor zestig seconden de tijd.

Het Vlaams Parlement neemt het voorstel van de heer Björn Rzoska betreffende de naamswijziging van de commissie ad hoc en van het themadebat aan.

Dames en heren, aan de orde is nu de verkiezing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid.

De lijst met de door de fracties voorgedragen kandidaten werd u vanmorgen per mail bezorgd.

Vraagt iemand daaromtrent het woord? (Neen)

Er zijn geen andere voorstellen.

Aangezien het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal te begeven mandaten, verklaar ik verkozen tot vast lid van de Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid

de heren Koen Daniëls, Marius Meremans en Lorin Parys, mevrouw Sarah Smeyers en de heer Wilfried Vandaele, tevens eerste ondervoorzitter van de commissie ad hoc, voor de N-VA-fractie,

de heren Immanuel De Reuse, Chris Janssens en Stefaan Sintobin voor de VB-fractie,

mevrouw Katrien Schryvers en de heer Peter Van Rompuy voor de CD&V-fractie,

mevrouw Freya Saeys en de heer Willem-Frederik Schiltz voor de Open Vld-fractie,

mevrouw Celia Groothedde en de heer Björn Rzoska, tevens voorzitter van de commissie ad hoc, voor de Groenfractie en

de heer Hannes Anaf, tevens tweede ondervoorzitter van de commissie ad hoc, voor de sp.a-fractie en

tot plaatsvervangend lid

de heren Arnout Coel, Andries Gryffroy, Bert Maertens en Axel Ronse en mevrouw Tine van der Vloet voor de N-VA-fractie,

de heren Yves Buysse, Johan Deckmyn en Sam Van Rooy voor de VB-fractie,

mevrouw Joke Schauvliege en mevrouw Loes Vandromme voor de CD&V-fractie,

mevrouw Sihame El Kaouakibi en de heer Maurits Vande Reyde voor de Open Vld-fractie,

mevrouw Ann De Martelaer en de heer Jeremie Vaneeckhout voor de Groenfractie en

mevrouw Hannelore Goeman voor de sp.a-fractie.

Voor de PVDA-fractie zal de heer Jos D’Haese als toegevoegd lid zitting hebben in de commissie ad hoc.

Regeling van de werkzaamheden
Voorstel van het Uitgebreid Bureau betreffende de evaluatie van de proefperiode van de Kinderrechtencommissaris

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.