U bent hier

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, vanmiddag heeft Wilfried Vandaele bij motie van orde een voorstel tot aanvulling van de agenda gedaan met het voorstel van resolutie van Paul Van Miert, Annick Lambrecht, Orry Van de Wauwer, Stephanie D'Hose en Stijn Bex over het veroordelen en bestrijden van openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbtqi+-personen in de Europese Unie en in de wereld.

Bovendien is er een schriftelijk verzoek van de heren Johan Deckmyn en Kristof Slagmulder, mevrouw Frieda Verougstraete-Deschacht en de heer Chris Janssens van 5 maart 2020 om, samen met dat voorstel van resolutie, ook hun voorstel van resolutie betreffende de strafbaarstelling van homoseksualiteit in de meeste moslimlanden op de agenda van de plenaire vergadering te plaatsen.

Beide voorstellen van resolutie zijn in commissie samen behandeld.

Het voorstel van resolutie van Johan Deckmyn, Kristof Slagmulder, Frieda Verougstraete-Deschacht en Chris Janssens is in commissie verworpen.

Conform artikel 77, punt 5, van het Reglement van het Vlaams Parlement moeten wij ons zo dadelijk bij zitten en opstaan uitspreken over het aanvatten van de bespreking ervan.

Eerst behandelen we het voorstel tot aanvulling van de agenda met het voorstel van resolutie van Paul Van Miert, Annick Lambrecht, Orry Van de Wauwer, Stephanie D'Hose en Stijn Bex.

Vraagt er iemand het woord, enkel en alleen over de reden waarom de agenda moet worden aangevuld? Dus niet over de inhoud.

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, de collega’s die dit hebben ingediend, zijn hier vandaag niet om de hoogdringendheid te bepleiten, dus ik zal dat maar doen. We weten dat de Vlaamse overheid, ook het Vlaams Parlement, een traditie heeft wat het opkomen voor de rechten van de holebi- en transgendergemeenschap betreft. Terwijl dit voorstel van resolutie werd voorbereid, kwamen er een paar zaken in de actualiteit. De heer Poetin vond dat er een verbod moest komen op het holebihuwelijk, grondwettelijk verankerd. Heel recent ook liet de regering van Orbán weten het onmogelijk te willen maken voor transgenders om nog formeel van geslacht en naam te veranderen. Zeker dat laatste brengt deze thematiek toch wel weer heel sterk onder de aandacht, en dat is voor ons ook de reden voor de hoogdringendheid.

De heer Janssens heeft het woord.

Voorzitter, ik zie die hoogdringendheid in alle eerlijkheid niet. We zijn de voorbije weken in beperkte samenstelling in dit parlement samengekomen in plenaire vergadering, en als we dan decreten behandelden, dan ging het over nooddecreten in het kader van de bestrijding van de coronacrisis.

Nu gaan we hier voorstellen van resolutie behandelen die al een hele weg hebben afgelegd in de commissie en waarvan ik überhaupt niet begrijp waarom dit vandaag met hoogdringendheid aan de agenda moet worden toegevoegd. Meer nog, ik begrijp zeker niet de manier waarop men dit probeert te organiseren in een tijd waarin men van alle oppositiepartijen enige flexibiliteit verwacht. Wij kregen vanochtend van de diensten een e-mail dat dit aan de agenda zal worden toegevoegd en dat het andere voorstel van resolutie, dat van mijn fractie, straks blijkbaar nog niet eens zal worden aanvaard om eraan toe te voegen. Dat vind ik nog meer bizar. (Opmerkingen van de voorzitter)

Voorzitter, we zullen er zo dadelijk toe komen. Dat wij in onze eigen fractie niet kunnen georganiseerd krijgen dat we de hoofdindiener van ons eigen voorstel van resolutie hierbij aanwezig kunnen hebben, dat we de woordvoerder van de commissie Buitenlandse Zaken hier niet aanwezig kunnen hebben, alleen maar door de manier waarop de meerderheid en de andere oppositiepartijen dit op de agenda hebben gezet, vind ik in deze tijden, waarin men ook van ons flexibiliteit verwacht, totaal oncollegiaal.

Collega Janssens, er is natuurlijk wel een verschil. Wat collega Vandaele vraagt, is een aanvulling van de agenda. Het voorstel van uw fractie gaat erover of we de bespreking aanvatten, ja of neen. Dat zijn twee verschillende zaken.

Vraag nog iemand het woord? (Neen)

Vooraleer we overgaan tot de effectieve stemming of dit aan de agenda kan worden toegevoegd, stel ik voor dat we overgaan tot een teststemming, zoals we iedere keer doen.

U krijgt hiervoor zestig seconden de tijd.

– De Vlaamse volksvertegenwoordigers voeren een teststemming uit.

Collega's, er zijn 123 leden ingelogd, die ook alle 123 hebben gestemd. Aangezien deze test voor iedereen goed verlopen is, kunnen we nu overgaan tot de eigenlijke stemmingen.

Wij stemmen bij zitten en opstaan over het voorstel tot aanvulling van de agenda met het voorstel van resolutie van Paul Van Miert, Annick Lambrecht, Orry Van de Wauwer, Stephanie D'Hose en Stijn Bex.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel niet wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

U krijgt hiervoor zestig seconden de tijd.

Het voorstel tot aanvulling van de agenda is aangenomen. Dan stel ik voor dat het voorstel van resolutie van Paul Van Miert, Annick Lambrecht, Orry Van de Wauwer, Stephanie D'Hose en Stijn Bex over het veroordelen en bestrijden van openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbtqi+-personen in de Europese Unie en in de wereld onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

Nu behandelen we het al dan niet aanvatten van de bespreking van het voorstel van resolutie van Johan Deckmyn, Kristof Slagmulder, Frieda Verougstraete-Deschacht en Chris Janssens.

De heer Janssens heeft het woord over het al dan niet aanvatten van de bespreking, indien gewenst. Het moet niet.

Voorzitter, in alle eerlijkheid, het lijkt in de gebruiken van dit parlement een formaliteit te zijn dat, wanneer twee voorstellen van resolutie die hetzelfde onderwerp hebben en op hetzelfde moment behandeld zijn in de commissie en zowat gelijktijdig ter bespreking en ter stemming hebben voorgelegen in de commissie, in de plenaire vergadering van dit parlement dezelfde weg bewandeld wordt. Het lijkt een formaliteit dat we vandaag zowel de bespreking als de stemming over die twee voorstellen van resolutie zouden kunnen hebben.

De heer Vandaele heeft het woord.

Een kleine nuance die collega Janssens natuurlijk niet vermeldt, is dat zijn voorstel in de commissie is verworpen en het andere voorstel niet. Daarom hechten we er wel belang aan om het voorstel dat in de commissie is goedgekeurd, hier vandaag te behandelen.

Collega’s, wij stemmen bij zitten en opstaan over het al dan niet aanvatten van de bespreking van het voorstel van resolutie van Johan Deckmyn, Kristof Slagmulder, Frieda Verougstraete-Deschacht en Chris Janssens.

De volksvertegenwoordigers die de bespreking wensen aan te vatten, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die de bespreking niet wensen aan te vatten, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

U krijgt hiervoor zestig seconden de tijd.

De bespreking wordt niet aangevat.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.