U bent hier

Verzoekschrift over vervuiling door draaiende motors van stilstaande wagens

5 (2013-2014)

Procedureverloop

13 januari 2014
Verzoekschrift ingediend
22 januari 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
25 maart 2014
Kennisneming door de commissie