U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Verzoekschrift over een landbouwbedrijf in maatschappelijk waardevol agrarisch gebied

19 (2005-2006)

Procedureverloop

12 januari 2006
Verzoekschrift ingediend
31 januari 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid