U bent hier

Verzoekschrift over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus

3 (2020-2021)

Procedureverloop

26 oktober 2020
Verzoekschrift ingediend
12 november 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
8 december 2020
Kennisneming door de commissie