U bent hier

Verzoekschrift over het vernietigingsberoep van de VREG tegen artikel 31 van het decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 26 april 2019

32 (2019-2020)

Procedureverloop

20 september 2020
Verzoekschrift ingediend
14 oktober 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
21 oktober 2020
Kennisneming door de commissie