U bent hier

Verzoekschrift over nieuwe woonvormen (trailer parks, bossen en boomhutten), bescherming van het paardenbedrijf en structurele wijziging van het grondgebruik

17 (2018-2019)

Procedureverloop

12 februari 2019
Verzoekschrift ingediend
12 maart 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
19 maart 2019
Kennisneming door de commissie