U bent hier

Verzoekschrift over nieuwe woonvormen (trailer parks, bossen en boomhutten), bescherming van het paardenbedrijf en structurele wijziging van het grondgebruik

17 (2018-2019)

Procedureverloop

12 februari 2019
Verzoekschrift ingediend
12 maart 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn