U bent hier

Verzoekschrift tot wijziging van artikel 90ter van het Bosdecreet

19 (2016-2017)

Procedureverloop

7 juni 2017
Verzoekschrift ingediend
8 juni 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
17 oktober 2017
Kennisneming door de commissie