U bent hier

Verzoekschrift over de aanpassing van het Gemeentedecreet en de digitalisering van het burgerinitiatief en het verzoekschrift

11 (2016-2017)

Procedureverloop

21 februari 2017
Verzoekschrift ingediend
23 februari 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar
  • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
14 maart 2017
Kennisneming door de commissie
20 juni 2017
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Afgehandeld in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer gevraagd
6 september 2017
Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer ontvangen

Meer details

Verslaggevers
Wouter Vanbesien en Willem-Frederik Schiltz