U bent hier

Verzoekschrift over aanpassing van het Binnenmilieubesluit

10 (2016-2017)

Procedureverloop

16 februari 2017
Verzoekschrift ingediend
23 februari 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
4 juli 2017
Kennisneming door de commissie