U bent hier

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband

van Joris Vandenbroucke
370 (2014-2015) nr. 5
Amendement nr. 10
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

30 juni 2015
Amendement ingediend.
Verstuurd naar de voorzitter.
Ontvankelijk.

Documenten

370 (2014-2015) nr. 1
370 (2014-2015) nr. 4