U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

358 (2014-2015) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

17 juni 2015
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

358 (2014-2015) nr. 1
358 (2014-2015) nr. 2
358 (2014-2015) nr. 3